Videreutdanning for tannleger i sedasjon med lystgass og benzodiazepiner 2024

NTF og Det odontologiske fakultet i Oslo arrangerer kurs i farmakologisk behandling av angst og uro under tannbehandling.

Hovedfokus er bruk av lystgass, men også andre sedasjonsteknikker som er aktuelle i tannlegepraksis.
Det vektlegges kunnskap om en helhetlig behandling av angst/uro der farmakologiske behandlingsmetoder alltid skal skje i kombinasjon med psykologiske metoder for angstbehandling og traumesensitiv tannbehandling.

Kurset fører frem til norsk autorisasjon for bruk av lystgass ved tannbehandling. (Jfr. Forskrift av 21. desember 2000 nr. 1386 er myndighet til å gi tillatelse til bruk av lystgass delegert til Den norske tannlegeforening.)

Kurssted
Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Kursavgift
Kr 31.000 inkl. faglitteratur for fullt kurs
Kr 11.000 inkl. faglitteratur for Del 1

Antall deltakere
Maks 9 deltakere

Søknadsskjema
Søknaden fylles ut på eget skjema, og skal inneholde opplysninger om navn, adresse, utdanningsnivå og -år samt nåværende stilling. Tannleger i Den offentlige tannhelsetjenesten må vedlegge godkjenning fra fylkestannlegen. Søknadsskjemaet sendes på mail til etterutdanning@tannlegeforeningen.no

Klikk her for å laste ned søknadsskjema , 30.8 kB, åpnes i nytt vindu.

Søknadsfrist
29. november 2023

Gjennomført kurs i sedasjon med lystgass og benzodiazepiner gir 40 timer i NTFs obligatoriske etterutdanning.

Kontaktperson / kurskoordinator
OD: Nataliya Didenko - nataliya.didenko@odont.uio.no
NTF: Ann Kristin Engh Solem - akes@tannlegeforeningen.no

Tid:
Del 1: (teori): Uke 3, 2024 (15. - 18. januar)
Del 2: 40 timer hospitering på anestesiavdeling lokalt (må ordnes av den enkelte lokalt)
Del 3: (praktisk-klinisk): Uke 24, 2024 (10. - 13. juni)

Kurset avsluttes med eksamen torsdag 13. juni 2024, ettermiddag.

For deltagere med godkjent eksamen i lystgass fra før, tilbys å delta på Del 1.

Kursansvarlige:

Professor

Tiril Willumsen

Det odontologiske fakultet

Universitetet i Oslo

 

Førsteamanuensis og klinikksjef

Anne Rønneberg

Det odontologiske fakultet

Universitetet i Oslo

Informasjonsboks

Frist for innsendelse av søknadsskjema:
29. november 2023

Sist oppdatert: 20. november 2023