Arbeidskurs oral kirurgi og oral medisin, praktisk kurs (17. nov)

Arbeidskurs for allmennpraktikeren - et teoretisk og praktisk kurs

Dato teori, digitale forelesninger:
- tirsdag 29. august, kl. 1300 - 1700 og
- torsdag 7. desember, kl. 1500 - 1600

Dato praktisk kirurgi:
Fredag 17. november 2023, kl. 0900 - 1630

Sted, praktisk kirurgi: Det odontologiske fakultet, UiO, Geitmyrsveien 69/71

Kursform: Teori og praktisk undervisning

Målgruppe: Tannleger

Kursavgift: Kr 15.000 inkludert kursmateriell og lunsj begge dager

Maks antall deltagere: 5

Påmeldingsfrist: 11. august 2023

Arbeidskurs oral kirurgi og oral medisin
Kurset er delt i en teoretisk del og en praktisk del. Den teoretiske delen vil omhandle indikasjonene for behandling, prosedyrer, komplikasjoner og medikamenter ved de vanligste oral-kirurgiske og oral-medisinske tilstander. Det vil bli lagt vekt på enkel kirurgisk teknikk slik at allmennpraktikeren bedre kan lykkes med den kirurgi de i dag gjør, og hvilke behandlingsmetoder som er tilgjengelige. Vi vil også diskutere når det ikke er riktig å operere.

I den teoretiske delen vil det bli overført forelesninger med Heming Olsen-Bergem og Tore Bjørnland. Forelesningen vil bli overført fra NTFs lokaler til alle deltagerne, og det vil være mulig med spørsmål til foreleserne. Etter endt praktisk kurs vil vi ha en ny "etterlesning" der kursdeltagerne kan komme med spørsmål i forhold til kurset og tips i forhold til egne pasienter man har, eller har planlagt å operere.

I den praktiske delen vil man først foreta kirurgiske inngrep på animalske kjever under veiledning. Deretter vil deltagerne selv utføre og assistere ved to inngrep. Inngrepene vil være enklere oral-kirurgiske prosedyrer som f.eks. rotfjerninger. I den praktiske delen vil fem kursdeltagere komme til Avdeling for oral kirurgi og oral medisin en hel dag.

Teori - Forelesninger overført fra NTFs lokaler:

  • Indikasjoner for oral-kirurgiske inngrep
  • Oral-kirurgiske og oral-medisinske prosedyrer
  • Komplikasjoner
  • Medikamenter i oral kirurgisk og oral medisinsk praksis
  • Etterlesning med spørsmål i forhold til kurset og tips i forhold til egne pasienter man har operert eller planlagt å operere

Nettforelesninger fra NTF som må tas før kurset:

  • Smittevern

Praktisk, på Avdeling for oral kirurgi og oral medisin, Det odontologiske fakultet, Oslo:

  • Kirurgi på animalske kjever
  • Hver av deltagerne får utføre under veiledning oral-kirurgiske prosedyrer som fjerning av røtter/tenner på pasient


Alle kursgiverne har arbeidssted Det odontologiske fakultet, Avd. for kirurgi og oral medisin. Flere kursgivere fra avdelingen vil også delta.

Tore Bjørnland, professor, spesialist i oral kirurgi og oral medisin
Heming Olsen-Bergem, 1. amanuensis, spesialist i oral kirurgi og oral medisin

Sist oppdatert: 30. juni 2023