NTFs digitale fagdag 2023

Faglig oppdatert?
Kliniske problemstillinger rundt konserverende og protetisk behandling

Vi gjentar suksessen NTFs digitale fagdag - en hel dag med direktesendt, flerkamera studioproduksjon med mulighet for interaktivitet, kommentarer og spørsmål underveis

Dato: Fredag 8. september

Tid: kl. 0900 - 1700

Målgruppe: Allmennpraktiserende tannleger, medlemmer NTF


Digital deltakelse - live eller opptak

Deltakerne vil i forkant av arrangementet få tilsendt en lenke med tilgang til fagdagen. Ved å følge sendingene direkte har du mulighet til interaktivitet, stemme på behandlingsalternativer og stille spørsmål underveis.

Hele programmet vil være tilgjengelig for påmeldte deltakere i 4 uker etter avsluttet arrangement slik at du kan få med deg alt det faglige og ved behov repetere forelesninger.

Hvis det er vanskelig å ta seg fri fra klinikken og/eller reise er den digitale fagdagen en fin måte å fylle på med etterutdanningstimer.

Fagdagen gir 7 timer i NTFs obligatoriske etterutdanning.

Student?
Se www.tannlegeforeningen.no/student for lenke til eget påmeldingsskjema for studenter

Moderatorer: Karen Knudsen Reinholtsen & Joachim Scott Erenius

Fagprogram

Tid

Tema

Foredragsholdere

0900

Velkommen

Utdanningssjef & moderatorer

0920

Digital behandlingsplanlegging og arbeidsflyt
– et samarbeid mellom tannlege og tanntekniker
Forutsigbarhet er en av de store fordelene med digital behandlingsplanlegging. Vi vil komme inn på teknikker, metoder og hjelpemidler vi bruker i klinikken og på laboratoriet.

Knut Klette & Thomas Schjøtt

0950

Klinisk fotografering – mer enn bare dokumentasjon

Klinisk fotografering er noe vi alle skulle ønske vi gjorde mer av, men som ingen har tid til. Vi vet vi burde ta bilder for dokumentasjon, men finnes det andre bruksområder for kliniske bilder? Det blir gjennomgang av utstyr, innstillinger og teknikker som skal gjøre det enklere å ta bilder som egner seg til publikasjon, merkevarebygging og personlig utvikling.

Christoffer Bjelland

1010

Bonding og fuktighetskontroll

God bonding er avgjørende for komposittrestaureringens holdbarhet.
Hvilke bondingsystemer må vi ha? Kan vi klare oss med bare ett?
Noen ganger må vi justere måten bondingen brukes på i forhold til kvaliteten på dentinet eller eventuelt andre underlag. Avgjørende for å få godt resultat er et tørt og kontrollert arbeidsfelt. Hvilke metoder anbefales? Vi går gjennom god klinisk hverdagsodontologi med kasus, tips og triks.

Hans Kristian Ognedal & Arne Lund

1050

Kaffepause


1100

Matriser - passer denne her?
Store deler av vår kliniske hverdag består av å legge små og store kompositt fyllinger. Det kan være utfordrende å gjenskape tannens anatomi og gode kontaktpunkt. Det kommer stadig nye materialer og matrisesystemer på markedet. Hva velger vi for å gjenopprette funksjonalitet og estetikk? Vi tar for oss ulike posteriore og anteriore matrisesystemer gjennom spennende kasus. Vi ser nærmere på valg av materiale og ulike teknikker for å legge en fylling.

Maren Benedicte Lind & Christoffer Bjelland

1150

Puss og polering
Hvor mye tid skal vi legge ned i puss og polering? Posteriort og anteriort har ulike krav for resultat, noen ganger ønsker vi ordentlig høyglans. Hvilket utstyr gir best resultat på kort tid?

Hans Kristian Ognedal

1210

Lunsj


1230

Injection Moulding Technique - sånn gjør vi det i praksis
Fra scan og fotos til design og printing til oppbygging av tenner i kompositt

Knut Klette & Thomas Schjøtt

1330

Den utfordrende prepareringen - hva gjør vi når vi må preparere subgingivalt?

I vår kliniske hverdag kan vi stå overfor situasjoner hvor prepareringen av en tann er krevende - vi snakker om kasus med dyp subgingival karies, dyptgående infraksjoner, behov for øket retensjon og motstandsform der det er lite gjenværende tannsubstans, og i enkelte tilfeller krav til estetikk.


Hva er viktig å tenke på ved subgingivale prepareringer fra et teknisk perspektiv;
- når har jeg tilstrekkelig retensjon?
- hvilke bor skal jeg bruke og hvordan preparerer jeg?
- hva velger jeg av hemostatika?
- skal jeg ta analogt eller digitalt avtrykk?
- hvordan lager jeg den midlertidige restaureringen?
- hvilket materiale kan jeg velge til den permanente subgingivale restaureringen?

Til slutt skal vi se på om vi kan restaurere subgingivale lesjoner på andre måter enn ved subgingivale prepareringer, og hva er prognoser for ulike typer av restaureringer? Dette blir en time med tips og triks for en travel hverdag der allmennpraktikeren og spesialisten i oral protetikk spiller hverandre gode!

Trine Bjelke-Holtermann & Brita Storaas Hansen

1430

Pause


1445

Keramer – indikasjoner og begrensninger
Lurer du på hvilket materiale du skal velge når du skal restaurere en tann? Hvordan velger vi i jungelen av ulike keramer og hvordan skal de forbehandles? Hvor viktig er valg av sement? Vi tar for oss de vanligste keramer, deres indikasjoner og begrensinger. Hva gjør vi når vi har for lite retensjon? Kan vi bygge direkte opp i kompositt eller må man fremstille stiftkonus? Hvordan er prognosen på henholdsvis prefabrikerte stifter og individuelt fremstilte støpte stifter. Vi ser på ulike teknikker for fremstilling av stiftkonuser.

Ofte kan man unngå stiftkonus ved å gjøre en enkel kirurgisk kroneforlengning. Hvordan fungerer det og hvilke teknikker kan man bruke her? Hva bør man tenke på og hvilke risikofaktorer foreligger? Vi får en diskusjon mellom den kommende og den etablerte spesialisten. Kanskje begge vil lære noe nytt?

Hannu Larsen & Benedikte Alhaug

1545

 

Vertikale tannfrakturer (Cracked teeth) - etiologi, diagnose, behandling og prognose

Vertikale tannfrakturer og særlig ufullstendige tannfrakturer som noen ganger også kalles infraksjoner på norsk kan være utfordrende å diagnostisere. Det vil dermed føre til vanskeligheter med å velge korrekt behandling. Pasienter med disse frakturene har en smertehistorikk med variabel intensitet; alt fra sporadiske ubehag til intense og vedvarende smerter. Det finnes ingen klare evidensbaserte data på prognose til de ulike behandlingsprotokollene. Flere variabler bør tas hensyn til som for eksempel hvor i tannen disse sprekkene er lokalisert samt tilstand til pulpa. Denne forelesningen tar for seg inndelingen av vertikale tannfrakturer, hvordan man kan diagnostisere disse ved hjelp av ulike hjelpemidler som for eksempel CBCT, ulike behandlingsforslag, og helt til slutt diskusjon av prognose og overlevelse ved å vise til litteraturen. Til slutt vil vi vise protetisk behandling av en pasient med ulike tannfrakturer.

 

Homan Zandi & Andreas Lassen Grov

1645

Avslutning

Utdanningssjef & moderatorerModeratorer

Joachim Scott Erenius

Universitetslektor

Kariologi og gerodontologi

UiO

Privatpraktiserende

 

Karen Knudsen Reinholtsen

Avdelingstannlege

Institutt for klinisk odontologi

UiB


Foredragsholdere

Benedikte Fjelstad Alhaug

Instruktørtannlege

Institutt for klinisk odontologi

UiB

Privatpraktiserende

Christoffer Bjelland

Instruktørtannlege

Institutt for klinisk odontologi, UiB

Privatpraktiserende


Brita Storaas Hansen

Privatpraktiserende
Trine Bjelke-Holtermann

Spesialist Oral protetikk

PrivatpraktiserendeKnut Klette

Privatpraktiserende
Hannu Larsen

Spesialist Oral protetikk

Privatpraktiserende
Andreas Lassen Grov

Spesialistkandidat i Oral protetikk, UiO

PrivatpraktiserendeMaren Benedicte Lind

Privatpraktiserende
Arne Lund

Privatpraktiserende


 


Hans Kristian Ognedal

Privatpraktiserende
Thomas Schjøtt

Tanntekniker

Frost DentallabHoman Zandi

Ph.D.

Spesialist i endodonti
Student?

Medlemmer av NTF-Student har gratis deltakelse!

Se NTF Student for lenke til eget påmeldingsskjema for studenter

Sist oppdatert: 1. juni 2023