Webinar - tverrfaglig oppfølging av munnhelsen hos hjemmeboende, pleietrengende eldre

Tannlegeforeningen inviterer til tverrhelsefaglig webinar om tannhelsetilbudet og oppfølging av munnhelsen hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie.

Klikk her for å se webinaret i opptak Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

NB: Vi beklager litt dårlig lyd i begynnelsen av webinaret.

Benytt gjerne opptaket som lunsj-seminar eller faglig debatt sammen med kollegaer.

Om webinaret

Webinaret holdes i forbindelse med Munnhelsedagen 2023, og retter seg mot alle helseprofesjoner som er i kontakt med denne pasientgruppen.

Personer som faller inn under tannhelsetjenestelovens §1-3 første ledd, gruppe C-2 er ofte skrøplige pasienter som har utfordringer med å bruke de tradisjonelle tannhelsetilbudene, så hvordan kan deres rettigheter best sikres?

Pasienter som bor hjemme møter mange helsearbeidere, men oftere helsefagarbeidere og sykepleiere, enn tannpleiere og tannleger.

 • Hvilke utfordringer møter de forskjellige helsearbeiderne i ivaretakelsen av pasientenes munnhelse?
 • Forstår tannhelsearbeidene hvor dårlig funksjonsnivået er hos pasientene, og forstår helsefagarbeidere og sykepleiere seg på viktigheten av god munnhelse?
 • Hvilken kompetanse kreves, og hvem har den?
 • Hvilke felles arenaer har man for best å følge opp pasientene?
 • Hvilke samhandslingsutfordringer møter en i systemet?
 • Hva er kommunenes ansvar vs. det fylkeskommunale ansvaret, og hvordan samhandler disse to forvaltningsnivåene?

Tid: 20. mars kl. 1100 – 1200
Sted: Nettbasert / Zoom
Pris: Gratis for alle!
Målgruppe: Helseprofesjoner i kontakt med hjemmeboende eldre

Deltakere:

 • Heming Olsen-Bergem, president i NTF ønsker velkommen og oppsummerer
 • Christian P. Fjellstad, rådgiver i NTF leder samtalen

Paneldeltakere:

 • Gry Jakhelln, spesialtannpleier og fagansvarlig Norsk Tannpleierforening
 • Pernille N. Øsmundset, tannlege Viken fylkeskommune, prosjektleder "Tannhelsehjelpen"
 • Ranveig Lie, spesialsykepleier, Norsk Sykepleierforbund, Faggruppen for geriatri og demens

Lenke til opptak av webinaret vil sendes ut til alle påmeldte deltakere.

Webinaret gir 1 time i NTFs obligatoriske etterutdanning.

Les mer om Munnhelsedagen og følg NTF på Facebook Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. (@dennorsketannlegeforening) og Instagram Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. (@tannlegeforeningen) for å støtte markeringen.

#Munnhelsedagen2023 / #WOHD23

Spørsmål?

Kontakt NTF på info@tannlegeforeningen.no

Støtt opp om markeringen!

Redusert munnhelse kan føre til alvorlige infeksjoner, store smerter og dårlig ernæring. Likevel får svært mange av de hjemmeboende, pleietrengende eldre ikke den behandlingen og oppfølgingen de har krav på. NTF, Norsk Tannpleierforening og Pensjonistforbundet har skrevet en felles kronikk om dette som står på trykk på altinget.no Lenke til et annet nettsted.. NTF vil også dele en rekke lenker og bilder i våre sosiale mediekanaler. Vi håper så mange som mulig kan bidra til å dele informasjonen videre på venterom og i sine nettverk slik at vi får synliggjort problemet og når flest mulig.

Følg oss på Facebook Lenke til et annet nettsted., og les mer om markeringen på www.tannlegeforeningen.no/munnhelsedagen Lenke til et annet nettsted.

Opptak av webinaret

Klikk her for å se webinaret i opptak Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

NB: Vi beklager litt dårlig lyd i begynnelsen av webinaret.

Sist oppdatert: 20. mars 2023