Webinar «Hvordan går det med rotfylte tenner?»

Få innsikt i hvordan man kan optimalisere prognosen av rotbehandlete tenner.

Funn fra populasjonsbaserte studier viser at en tredel av rotfylte tenner i Norge har apikal periodontitt. Hva ligger bak dette?/Hvordan kan man unngå dette?

Kursomtale:

  • Hva mener vi med suksess og overlevelse etter rotbehandling?
  • Hvor ofte er en rotfylling vellykket?
  • Hva er det som har betydning for suksess og overlevelse på rotfylte tenner?
  • Hva er konsekvensene av persisterende apikal periodontitt på rotfylte tenner?

Disse spørsmålene med flere vil bli besvart ved bruk av kliniske kasus for å belyse tematikken.

Tid: 16. februar klokken 1800-2000

Sted: Nettbasert / Zoom

Kursholdere: Pia Titterud Sunde & Trude Handal 

Pris: 800 kroner

Målgruppe: Tannleger (kun åpent for medlemmer i NTF)

Webinaret gir 2 timer i NTFs obligatoriske etterutdanningssystem

Påmeldingsfrist: 15. februar

Lenke til deltakerne sendes ut på morgenen 16. februar. Det vil bli gjort opptak av webinaret som vil være tilgjengelig i 4 uker etter mottatt lenke med opptaket.

Kursholdere

Pia Titterud Sunde er utdannet tannlege ved Det odontologiske fakultet, UiO 1992.

Hun tok sin doktorgrad i endodontisk mikrobiologi ved Institutt for Oral Biologi, UiO 2003, og er spesialist i endodonti.

Hun har stilling som førsteamanuensis og er fagleder ved avdeling for endodonti ved Det odontologiske fakultet i Oslo.

Trude Handal er utdannet tannlege ved Det odontologiske fakultet, UiB 1996.

Hun tok sin doktorgrad i oral mikrobiologi ved Institutt for Oral Biologi, UiO/FHI i 2005 og er spesialist i endodonti.

Hun har stilling som førsteamanuensis ved avdeling for endodonti ved Det odontologiske fakultet i Oslo.

Påmeldingsfrist:

15. februar

Sist oppdatert: 11. januar 2023