Kompetansekurs i implantatprotetikk

Søknadsfrist onsdag 1. februar 2023

Praktisk informasjon

Målgruppe
Allmennpraktiserende tannleger

Tid
Dato 1. samling (fysisk): torsdag 9. (kl 0900-1715) og fredag 10. mars (kl 0900-1530)
Dato digital mellomsamling: tirsdag 14. mars (kl 1900-2100)
Dato 2. samling (fysisk): fredag 14. (kl 0900-1700) og lørdag 15. april (kl 0900-1530)
Dato digital samling: fredag 12. mai (kl 0900-1400)
Dato for eksamen (digital): fredag 2. juni (kl 0900-1400)

Kurssted
Universitetet i Oslo

Kursavgift
Kr 42.000

Maks antall deltakere
30 deltakere

Søknadsfrist
Onsdag 1. februar 2023

Les mer om søknadskriterier og -frister på www.tannlegeforeningen.no/implantatprotetikk

NB Alle søknader bekreftes mottatt, og søker er selv ansvarlig for å følge opp dette.

Opptak til kurs implantatprotetikk

Kurset er utarbeidet av NTF på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Helsedirektoratet har godkjent det faglige innholdet.

Tannleger som fullfører kurset vil i etterkant kunne utføre implantatprotetikk med støtte fra folketrygden. Dette forutsetter samarbeid med spesialist i oral kirurgi og oral medisin eller i periodonti.

Kursplan
To fysiske samlinger á to dager, to nettbaserte samlinger, og en dag (fredag) for digital eksamen. I tillegg nettbasert samling for å diskutere kasus (tid avtales gruppevis).

 • Forelesninger i fagområdene protetikk, kirurgi, periodonti, radiologi og kjeveortopedi, samt folketrygdens regelverk
 • Eget pasientkasus
 • Nettbasert individuell veiledning
 • Kasuspresentasjoner
 • Avsluttende eksamen

Godkjenning
Forutsetningen for godkjent kurs er tilstedeværelse på alle samlinger.

Deltakerne må ha klarert et pasientkasus for implantatbehandling på forhånd. Pasienten skal ferdigstilles i løpet av kurset på egen klinikk med veiledning fra fagpersonene.

Pasientkasus må godkjennes og eksamen bestås.

Opptakskriterier
Ved stor søkning vil følgende opptakskriterier bli lagt til grunn:

 • arbeidssted i geografisk område med få operatører
 • allmennpraktiker foran spesialist
 • allmennpraksis i 5 år eller mer blir tillagt vekt

Kursgivere

 • Carl Hjortsjö, instituttleder, Institutt for klinisk odontologi
 • Jan Eirik Ellingsen, professor, Avdeling for protetikk og bittfunksjon
 • Hans Jacob Rønold, førsteamanuensis, Avdeling for protetikk og bittfunksjon
 • Bjørn Einar Dahl, førstelektor, Avdeling for protetikk og bittfunksjon
 • Sadia Khan, stipendiat, Avdeling for protetikk og bittfunksjon
 • Lisa Printzell, stipendiat, Avdeling for protetikk og bittfunksjon
 • Henrik Skjerven, spesialtannlege, Avdeling for protetikk og bittfunksjon
 • Kai Hannestad, instruktørtannlege med godkjent spesialitet, Avdeling for protetikk og bittfunksjon
 • Ulf H. Riis, universitetslektor, Avdeling for kjeve- og ansiktsradiologi
 • Odd Carsten Koldsland, førsteamanuensis, Avdeling for periodonti
 • Axel Bergman, instruktørtannlege med godkjent spesialitet, Avdeling for kjeveortopedi
 • Hauk Øyri, instruktørtannlege med godkjent spesialitet, Avdeling for oral kirurgi og oral medisin

Forelesere fra fagmiljøene ved det Odontologiske fakultet i Oslo.
Representanter for Helfo og implantatprodusenter.

Obligatorisk etterutdanning

Sist oppdatert: 16. desember 2022