Videreutdanning for tannleger i sedasjon med lystgass og benzodiazepiner 2023

NTF og Det odontologiske fakultet i Oslo arrangerer kurs i farmakologisk behandling av angst og uro under tannbehandling.

Hovedfokus er bruk av lystgass, men også andre sedasjonsteknikker som er aktuelle i tannlegepraksis.
Det vektlegges kunnskap om en helhetlig behandling av angst/uro der farmakologiske behandlingsmetoder alltid skal skje i kombinasjon med psykologiske metoder for angstbehandling og traumesensitiv tannbehandling.

Kurset fører frem til norsk autorisasjon for bruk av lystgass ved tannbehandling. (Jfr. Forskrift av 21. desember 2000 nr. 1386 er myndighet til å gi tillatelse til bruk av lystgass delegert til Den norske tannlegeforening.)

Kurssted
Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Kursavgift
Kr 30.000 inkl. faglitteratur for fullt kurs
Kr 10.000 inkl. faglitteratur for Del 1

Antall deltakere
Maks 9 deltakere

Søknad
Søknaden skal inneholde opplysninger om navn, adresse, utdanningsnivå og -år samt nåværende stilling. Tannleger i Den offentlige tannhelsetjenesten må vedlegge godkjenning fra fylkestannlegen.
Søknaden sendes på mail til etterutdanning@tannlegeforeningen.no

Søknadsfrist
1. november 2022

Gjennomført kurs i sedasjon med lystgass og benzodiazepiner gir 40 timer etterutdanning.

Kontaktperson / kurskoordinator
OD: Nataliya Didenko - nataliya.didenko@odont.uio.no
NTF: Ann Kristin Engh Solem - akes@tannlegeforeningen.no

Tid:
Del 1: (teori): Uke 3, 2023 (16. - 19. januar)
Del 2: 40 timer hospitering på anestesiavdeling lokalt (må ordnes av den enkelte lokalt)
Del 3: (praktisk-klinisk): Uke 23, 2023 (5. - 8. juni)

Kurset avsluttes med eksamen torsdag 8. juni 2023, ettermiddag.

For deltagere med godkjent eksamen i lystgass fra før, tilbys å delta på Del 1

Kursansvarlige:

  • Førsteamanuensis og klinikksjef Anne Rønneberg, Det odontologiske fakultet, UiO
  • Professor Tiril Willumsen, Det odontologiske fakultet, UiO

Informasjonsboks

Sist oppdatert: 8. november 2022