Webinar - Fallgruver ved behandling av tannskader

Skader i munn og ansikt er en hyppig skadetype, og tannskader kan opptre i mange former og situasjoner. Webinaret vil omhandle tips og triks for å få utført god førstehjelp og derved bedre prognose etter tannskader.

Tid: 25. oktober kl. 18:00 - 19:30

Sted: Nettbasert (Zoom)

Det vil bli gjort opptak av webinaret. Egen lenke til opptaket vil bli sendt ut til alle påmeldte. Lenken vil være aktiv i 14 dager etter webinarets slutt.

Pris: 800 kr ved nettbetaling.

Målgruppe: Allmenntannleger i offentlig og privat praksis

Påmeldingsfrist: mandag 24. oktober

Lenke til deltakelse sendes ut per e-post morgenen 25. oktober

Omtale

Det er viktig at tannlegen er forberedt da et godt behandlingsresultat etter tannskader er avhengig av korrekt førstehjelp. På veien fra skade til et forhåpentligvis forutsigbart resultat, kan mye skje i en travel klinisk hverdag.

Hvilke fallgruver finnes ved behandling av akutte tannskader og hvordan unngå dem i en travel hverdag?

Dette er sentrale problemstillinger som vil belyses gjennom webinaret av Tove Wigen og Kjetil Strøm.

Læringsutbytte:

Oppdatert kunnskap om behandling av tannskader i permanent tannsett. Klinisk rettet informasjon om hvordan utføre undersøkelse og akuttbehandling etter alvorlig tannskade.

Webinaret teller 2 timer i NTFs obligatoriske etterutdanning

Kursholdere

Tove I. Wigen

Spesialist i pedodonti, PhD

Førsteamuensis og fagleder

Avdeling for pedodonti og atferdsfag

Det odontologiske fakultet, UiO

Kjetil Strøm

Spesialist i pedodonti, PhD-student

Instruktørtannlege, Avdeling for pedodonti og atferdsfag

Det odontologiske fakultet, UiO

Spesialisttannlege, Rikshospitalet OUS

Lenke til webinaret

Lenke til deltakelse sendes ut per e-post morgenen 25. oktober

Opptak

Det vil bli gjort opptak av webinaret. Egen lenke til opptaket vil bli sendt ut til alle påmeldte. Lenken vil være aktiv i 14 dager etter webinarets slutt.

Sist oppdatert: 25. oktober 2022