Frokostmøte om TOO-ordningen

NB: Påmelding er kun nødvendig for fysisk deltakelse (frokostbestilling).

I forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse inviterer vi representanter fra akademia, helseprofesjonsforeninger, pasienter og politikere til samtale og debatt om TOO-ordningen.

  • Hvordan og hvor godt fungerer ordningen?
  • Forslag til forbedringer?

Tid: 10. oktober kl. 09 - 10 (frokost serveres fra kl. 08:30)
Sted: Legenes Hus, Christiania Torv i Oslo / Eventet livestreames på NTFs Facebookside Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Innledere

  • Angelica Kjos, TOO-pasient
  • Ann Catrin Høyvik, Universitetslektor - Pedodonti og adferdsfag, Odontologisk fakultet, UiO

Paneldeltakere

  • Hilde Vogt Toven, Direktør Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst
  • Representant fra Norsk psykologforening
  • Heming Olsen-Bergem, president NTF

Møteleder er Christian Pollock Fjellstad, rådgiver NTF

Seminaret er gratis og teller 1 time i NTFs obligatoriske etterutdanning

Bakgrunn
TOO er et tilrettelagt tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatte og personer med sterk angst for tannbehandling (odontofobi). TOO-ordningen ble evaluert i 2021, og myndighetene jobber nå med videre oppfølging.

I statsbudsjett 2022 ble finansieringen betydelig styrket etter oppnådd enighet mellom regjeringspartiene (AP og SP) og SV. Videre styrking av TOO kan være på gang allerde i statsbudsjett 2023, men det vites ennå ikke.

12. august satte regjeringen ned et utvalg som skal gjennomgå tannhelsetjenesten i sin helhet. TOO vil følgelig også være til vurdering og eventuelt foreslått endret som en følge av denne gjennomgangen.

Påmelding

Påmelding er kun nødvendig for fysisk deltakelse (frokostbestilling).

1 time OEU registreres manuelt for digital deltakelse på "min side"

Sist oppdatert: 28. september 2022