Webinar om kunstig intelligens - et nytt fagområde innen odontologien

Webinaret gir en kort innføring i kunstig intelligens samt kunnskap om mulige gevinster og reelle utfordringer når denne teknologien tas i bruk i tannhelsetjenesten.

Kunstig intelligens har et stort potensial til å understøtte og avlaste tannleger i en travel klinisk hverdag, men det er en rekke utfordringer som kan løses og en del som må avklares før bruken av denne teknologien blir moden og gir kliniske effekter.

Tid: 24. februar 2022 kl. 1800-1930

Sted: Zoom
(deltakerne får tilsendt lenke i forkant av webinaret. Ring Øyvind Huseby på telefon 48229280 dersom du får problemer med pålogging til Zoom)

Målgruppe: Tannleger - kun for medlemmer av NTF

Påmeldingsfrist: 21. februar

Webinaret teller 2 timer i NTFs obligatoriske etterutdanning.

Deltakere vil få tilgang til opptak av webinaret i 14 dager etter gjennomført arrangement.

Kursholder: Helga M. Brøgger

Helga M. Brøgger er utdannet lege fra Universitetet i Oslo. Hun jobber som seniorrådgiver i IKT-tilsynet i Statens helsetilsyn og er leder i Norsk radiologisk forening.

Hun har en stor interesse for helseteknologi, med spesielt fokus på kunstig intelligens.

For at ny teknologi og nye løsninger skal gi verdi for pasient og helsepersonell, er det viktig å finne den rette balansen mellom faglige hensyn, regulatoriske krav og brukeres rett til medbestemmelse - Helga M. Brøgger.

NB!

Deltakere får tilsendt lenke i forkant av webinaret.

Påmelding er kun for NTFs medlemmer

Deltakere vil få tilgang til opptak av webinaret i 14 dager etter gjennomført arrangement.

Sist oppdatert: 23. februar 2022