Frokostseminar Munnhelsedagen 2022

  • Hva gjør at så mange unge ønsker å bleke, rette og endre på tennene sine?
  • Hvordan kan jakten på det perfekte smil gå utover den fysiske og psykiske helsen?
  • Hvordan kan tannhelsetjenesten bidra til at flere unge får et godt forhold til sitt naturlige smil?

Velkommen til frokostseminar om dette viktige temaet!

Tid: 21. mars kl 08:30 - 10:00 (frokost serveres fra kl. 08)

Sted: Kulturhuset Oslo (Youngs gate 6)

Pris: gratis

Arrangementet strømmes direkte på NTFs Facebookside, og opptak av arrangementet vil kunne sees 1 mnd i etterkant.

NB! Fysisk deltakelse krever påmelding!


Bakgrunn:
Forskning viser at stadig flere norske ungdommer sliter med dårlig psykisk helse, og at en del av dette kan knyttes opp til kroppspress og jakten på det «perfekte». Det er mange som føler seg misfornøyd med sin egen kropp og har et dårlig selvbilde, og en rapport fra Press forteller at hele 55% av barn og unge går med ønsker om å endre på eget utseende. Det har de siste årene være mange medieoppslag om ungdom/influensere som har fått utført omfattende tannbehandling for å få et feilfritt, hvitt «hollywood» smil. Det blir stadig vanligere å tette mellomrom, slipe ned, rette opp og bleke ellers sunne, friske tenner fordi man føler seg målt på utseende og ønsker å nå opp til et skjønnhetsideal. Har det gått så langt at det naturlige har blitt unormalt?

I 2021 tok NTF for alvor opp kampen mot det økende markedet for kosmetisk tannbehandling, og vedtok blant annet et eget policydokument som slår fast at kosmetisk behandling, uten medisinsk eller odontologisk indikasjon, ikke er forenlig med god, profesjonell praksis og bør derfor ikke tilbys av tannleger. Dokumentet påpeker også at tannleger ikke skal bidra til økt kroppspress i samfunnet, men være seg sitt ansvar bevisst og alltid sørge for at behandlingen som utføres er medisinsk/odontologisk begrunnet. Frokostseminaret i forbindelse med årets Munnhelsedag er en forlengelse av dette arbeidet. Vi håper flere ønsker å være på lag med Tannlegeforeningen i denne kampen, slik at vi sammen kan bidra til redusert kroppspress og at flere unge kan være stolte av sine naturlige smil.

Om Munnhelsedagen:
Verdens munnhelsedag markeres internasjonalt den 20. mars. NTF benytter den årlige markeringen til å synliggjøre viktigheten av munnhelsen knyttet opp til den psykiske og generelle helsen. Tidligere markeringer har hatt fokus på sammenhengen mellom munnhelse og diabetes, slag, utenforskap og ernæring ved sykdom. Ved årets markering vil NTF benytte seg av kampanjemateriellet til den internasjonale tannlegeforeningen, FDI, og deres slogan «Be proud of your mouth».

Les mer på www.tannlegeforeningen.no/munnhelsedagen

Program

08:00 – 08:30 – Frokostservering

08:30 – 08:35 – Velkommen

08:35 – 08:50 – Åpningsinnlegg v/ Ingunn Marie Eriksen, NOVA

08:50 – 09:00 – Innledende kommentarer fra paneldeltakerne

09:00 – 09:30 – Panelsamtale

09:30 – 10:00 – Spørsmål fra salen


Innledningsforedrag:

«Stress, press og det «perfekte» smil: Psykisk helse i ungdomstida»

Forskning viser at mange ungdom knytter symptomene på psykiske helseplager til stress, og at det er særlig skolepress og utseendepress som er tettest knyttet til ungdommers stressrelaterte psykiske helseplager. Forsker og prosjektleder Ingunn Marie Eriksen ved NOVA Seksjon for ungdomsforskning presenterer funn fra rapporten «Stress og press blant ungdom - Erfaringer, årsaker og utbredelse av psykiske helseplager».

Møteleder:

  • Grete Herlofson, generalsekretær Norske Kvinners Sanitetsforening

Paneldeltakere:

  • Isaac Elstad Røssnes, fungerende leder Press – Redd barna ungdom
  • Ingunn Marie Eriksen, prosjektleder NOVA
  • Heming Olsen-Bergem, president NTF
  • Stine Arnesen, leder NTF-Student

Deltakere

Ingunn Marie Eriksen

Forsker og prosjektleder

NOVA Seksjon for ungdomsforskning

Oslo Met

 

Grete Herlofson

Generalsekretær

Norske Kvinners SanitetsforeningIsaac Elstad Røssnes

Fungerende leder

Press – Redd Barna Ungdom

 

 

Heming Olsen-Bergem

President

Den norske tannlegeforening

Spesialist oral kirurgi og oral medisinStine Arnesen

Leder

NTF-Student

NB!

Fysisk deltakelse krever påmelding!

Kan du ikke delta fysisk?

Arrangementet strømmes og kan ses i opptak på NTFs Facebookside Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 21. mars 2022