NTFs digitale fagdag

Faglig oppdatert?
Usikkerhetsmomenter i utvalgte kliniske fagområder

Vi gjentar suksessen NTFs digitale fagdag - en hel dag med direktesendt, flerkamera studioproduksjon med mulighet for interaktivitet, kommentarer og spørsmål underveis.

Dato: Fredag 16. september 2022

Tid: kl. 0900 - 1630

Målgruppe: Allmennpraktiserende tannleger

Frist for lav påmeldingsavgift: 29. august. Etter denne datoen øker prisen med kr. 500

Daglig møter vi utfordringer hvor vi som allmennpraktikere må ta stilling til hva vi bør gjøre, og hva som bør henvises. Fagprogrammet vil fokusere på ulike kliniske problemstillinger innen fagområdene periodonti, endodonti, protetikk og konserverende tannpleie hvor spesialistene og allmenntannlegene diskuterer de respektive faglige utfordringene med utvalgte kasuistikker.

Det blir lagt opp til diskusjon, dialog og spørsmål, inkludert mulighet for deltagerne til å «stemme» på ulike behandlingsalternativer underveis.

Dagen avsluttes med en tverrfaglig sekvens, hvor spesialistene sammen diskuterer kasus og kommer med forslag til løsninger.

Digital deltakelse - live eller opptak

Deltakerne vil i forkant av arrangementet få tilsendt en lenke med tilgang til fagdagen. Ved å følge sendingene direkte har du mulighet til interaktivitet, stemme på behandlingsalternativer og stille spørsmål underveis.

Hele programmet vil være tilgjengelig for påmeldte deltakere i 4 uker etter avsluttet arrangement slik at du kan få med deg alt det faglige og ved behov repetere forelesninger.

Hvis det er vanskelig å ta seg fri fra klinikken og/eller reise er den digitale fagdagen en fin måte å fylle på med etterutdanningstimer.

Fagdagen gir 7 timer i NTFs obligatoriske etterutdanning.

PS:

Tannpleier og ønsker å delta?
Tannpleiere kan delta til medlemspris - send e-post til sd@tannlegeforeningen.no for å melde deg på!

Student?
Medlemmer av NTF-Student har gratis deltakelse!
Send e-post til sd@tannlegeforeningen.no for å melde deg på!

Moderatorer: Gry Steinsvoll Prøsch og Morten Hanstad

Program

Tid

Tema

Foredragsholdere

0900

Velkommen/Introduksjon

Moderatorer/Utdanningssjef

0920

Pasiententkasus periodonti

Jørgen Hugo & Daniel Nordhaug


Pasienten bør ha krone, men har periodontitt.
Hvordan vurdere prognose og hva er «riktig» behandling?


1030

Pause


1045

Pasientkasus endodonti

Erik Katle & Lucia Nesteby


Når er det aktuelt å revidere en tidligere rotfylt tann?

Det trekkes inn eksempler på tenner både med og uten apikal patologi, og hvilke vurderinger som er viktige for å avgjøre behandling. Må rotfyllingen f.eks. revideres dersom guttaperka er eksponert for saliva eller karies, selv om det ikke er apikal patologi? Hva med rotfylte tenner med apikal patologi; revisjon eller rotspissamputasjon?


1200

Lunsj


1230

Pasientkasus protetikk

Sadia Khan & Steinar Matre


Pasientseleksjon er viktig for vellykket behandlingsutfall og god prognose. Hvordan kan allmennpraktikeren ta gode protetiske beslutninger i en travel klinisk hverdag?


1345

Pasientkasus konserverende tannpleie

Kjetil Reppen & Ole Kulbraaten


Kan vi reparere det med kompositt?
Forskjellige måter å tenke på i den kliniske hverdagen.


1450

Pause


1500

Tverrfaglig pasientkasus med omfattende behandlingsbehov

Ole Kulbraaten


Allmenntannlegen er grunnsteinen i odontologien, og kan med kompetanse og erfaring utføre de fleste prosedyrer, men må også vite når det er formålstjenlig å henvise. Sammen med spesialistene vurderes behandlingens mål, prioritert rekkefølge, prognosevurdering og plan for oppfølging. Hvordan kan daglige og økonomiske betraktninger være til hjelp for allmenntannlegen i hverdagen? Hvilke opplysninger ønsker spesialistene fra allmenntannlegen? Det legges vekt på enkle og konkrete råd som vil kunne bevisstgjøre og trygge allmenntannlegen.

Jørgen Hugo

Erik Katle

Sadia Khan

Kjetil Reppen

1630

Avslutning


Moderatorer

Morten Hanstad

Allmennpraktiker

Ansvarshavende klinisk veileder

Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo
Gry Steinsvoll Prøsch

Allmennpraktiker

Ansvarshavende klinisk veileder

Det odontologiske fakultet, Universitetet i OsloForedragsholdere

Jørgen Hugo

Spesialist i periodonti

Instruktørtannlege / Privatpraktiserende

Det odontologiske fakultet, Universitetet i OsloDaniel Nordhaug

Allmennpraktiker

PrivatpraktiserendeErik Katle

Spesialist i endodonti

Instruktørtannlege / Privatpraktiserende

Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo


Lucia Nesteby

Allmennpraktiker

PrivatpraktiserendeSadia Khan

Spesialist i oral protetikk

Stipendiat / Privatpraktiserende

Det odontologiske fakultet, Universitet i OsloSteinar Matre

Allmennpraktiker

Sensor

Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo


Kjetil Reppen

Allmennpraktiker

Privatpraktiserende

 Ole Morten Kulbraaten

Allmennpraktiker

Universitetslektor / Privatpraktiserende

Det odontologiske fakultet, Universitetet i OsloStudent?

Medlemmer av NTF-Student har gratis deltakelse!

Send epost til sd@tannlegeforeningen.no for å melde deg på!

Sist oppdatert: 29. august 2022