Arbeidskurs oral kirurgi og oral medisin - UTSATT

Arbeidskurs for allmennpraktikeren - et teoretisk og praktisk kurs

NB Kurset er utsatt på ubestemt tid

Dato:
torsdag 17. og fredag18. februar 2022

Sted: Det odontologiske fakultet, UiO, Geitmyrsveien 69/71

Kursform: Teori og praktisk undervisning

Målgruppe: Tannleger

Kursavgift: Kr 15.000 inkludert kursmateriell og lunsj begge dager

Maks antall deltagere: 14

Påmeldingsfrist: 1. desember 2021

Arbeidskurs oral kirurgi og oral medisin

Den teoretiske delen vil omhandle indikasjonene for behandling, prosedyrer, komplikasjoner og medikamenter ved de vanligste oral-kirurgiske og oral-medisinske tilstander. Det vil bli lagt vekt på enkel kirurgisk teknikk slik at allmennpraktikeren bedre kan lykkes med den kirurgi de i dag gjør, og hvilke behandlingsmetoder som er tilgjengelige. Vi vil også diskutere når det ikke er riktig å operere.

I den praktiske delen vil man først foreta kirurgiske inngrep på animalske kjever under veiledning. Deretter vil deltagerne selv utføre og assistere ved to inngrep. Inngrep vil være enklere oralkirurgiske prosedyrer.

Teori

  • Indikasjoner for oral-kirurgiske inngrep
  • Oral-kirurgiske og oral-medisinske prosedyrer
  • Komplikasjoner
  • Medikamenter i oral kirurgisk og oral medisinsk praksis

Praktisk
Kirurgi på animalske kjever. Hver av deltagerne får utføre under veiledning oralkirurgiske prosedyrer som fjerning av røtter/tenner.

Alle kursgiverne har arbeidssted Det odontologiske fakultet, Avd. for kirurgi og oral medisin. Flere kursgivere fra avdelingen vil også delta.

Tore Bjørnland, professor, spesialist i oral kirurgi og oral medisin
Janicke Liaaen Jensen, professor, spesialist i oral kirurgi og oral medisin
Bente Brokstad Herlofson, professor, spesialist i oral kirurgi og oral medisin
Heming Olsen-Bergem, 1. amanuensis, spesialist i oral kirurgi og oral medisin

Sist oppdatert: 13. januar 2022