Forum for tillitsvalgte

Arrangementet finner sted på Scandic Solli i Parkveien 68 i Oslo 2. september 2021 med fortsettelse 3. september.

Forum for tillitsvalgte er et politisk verksted hvor hovedstyret møter representanter fra NTFs ulike organer. Det treffes ikke vedtak på forum for tillitsvalgte. Til forumet inviteres to representanter fra hver lokalforening, hvorav leder er selvskreven, og slik at alle lokalforeninger deltar med en representant fra privat sektor og en fra offentlig sektor. Spesialistforeningene og NTF Student inviteres ved sine ledere. I tillegg inviteres lederne for NTFs faste utvalg, råd og komiteer samt representantskapets ordfører.

NB!

Forum for tillitsvalgte er kun for inviterte tillitsvalgte

Sist oppdatert: 9. august 2021