Tannhelsetjenesten omfattes ikke av nedstengningen som følge av mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene

Helsedirektoratet har meddelt NTF at tannhelsetjenesten ikke omfattes av nedstengningen som følge av situasjonen med mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene. Virksomhetene må gjøre sine egne vurderinger og tilpasse aktiviteten i tråd med myndighetenes bestemmelser og anbefalinger. Vi oppfordrer alle berørte til å følge med på informasjon fra myndighetene samt følge med på kommunens hjemmesider for oppdatert informasjon. NTF er i kontakt med Helsedirektoratet, følger situasjonen nøye og vil videreformidle informasjon som er relevant for tannhelsetjenesten.

Lukk melding
Tannhelsetjenesten omfattes ikke av nedstengningen som følge av mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene

Helsedirektoratet har meddelt NTF at tannhelsetjenesten ikke omfattes av nedstengningen som følge av situasjonen med mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene. Virksomhetene må gjøre sine egne vurderinger og tilpasse aktiviteten i tråd med myndighetenes bestemmelser og anbefalinger. Vi oppfordrer alle berørte til å følge med på informasjon fra myndighetene samt følge med på kommunens hjemmesider for oppdatert informasjon. NTF er i kontakt med Helsedirektoratet, følger situasjonen nøye og vil videreformidle informasjon som er relevant for tannhelsetjenesten.

Lukk melding

Webinar periodonti

Hvordan og hvorfor bruke den nye klassifikasjonen av periodontitt?

Kurset holdes som webinar

Tid: torsdag 11. februar, kl. 19:00 - 21:00

Merk: Inkludert i kurspakken inngår tre korte digitale forelesninger som vi anbefaler alle å ha sett igjennom før webinaret starter for å få best mulig utbytte av kurset.

Informasjon om tilgang til de tre forelesningene, og til webinaret sendes til e-posten som er registrert i medlemssystemet. Vi ber alle sjekke at denne kontaktinformasjonen stemmer på "Min medlemsprofil".

Kurset teller 3 timer i NTFs etterutdanningssystem.

Er den nye klassifiseringen av periodontitt kun for spesielt interesserte - eller er den et nyttig verktøy i den kliniske hverdagen?

Den nye klassifiseringen av periodontitt er basert på målbare størrelser og i mindre grad på synsing og diffuse parametre. Formålet er å sette en mer presis diagnose og dermed kunne tilpasse den periodontale behandlingen for den enkelte pasient, med verktøy innbakt i diagnosesystemet. I tillegg vil også en presis diagnose kunne si noe om forventet respons på behandling og videre prognose.

I dette kurset presenteres diagnostikk, praktisk bruk og fordeler for klinikere og pasienter ved å benytte klassifikasjonen.

Inkludert i kurspakken er tre korte forelesninger over oppgitt tema og et to-timers webinar med praktisk diagnostikk basert på utvalgte kasus. For å få et godt utbytte, bør forelesningene gjennomgås før webinaret.

Kursholdere

Kari-Mette Andersen
Spesialist i periodonti, stipendiat i mikrobiologi, UiO/UiT, privatpraktiserende

Dagmar Fosså Bunæs
Spesialist i periodonti, førsteamanuensis UiB, privatpraktiserende

Kristin Kolltveit
Spesialist i periodonti, dr. odont, privatpraktiserende

Kurset holdes som webinar

Informasjon om tilgang til webinaret sendes i egen e-post til registrerte deltakere

Sist oppdatert: 13. januar 2021