Webinar - Endodontisk revisjonsbehandling

Webinar i endodontisk revisjonsbehandling - klinisk beslutningstaking og protokoll for behandling. Kursholder er Gilberto Debelian, spesialist i endodonti, dr. odont.

Tid: onsdag 17. juni, kl. 17.00 - 19.00

Merk: frist for påmelding mandag 15. juni

Lenke med passord til deltagelse på webinaret sendes til e-posten som er registrert i medlemssystemet. Vi ber alle sjekke dette på "Min medlemsprofil".

Kurset teller 2 timer i NTFs etterutdanningssystem.

Problemer med nettbetaling?
NB! Vi har fått mange henvendelser fra medlemmer som opplever at nettbetalingen blir avvist. Vi gjør oppmerksom på at bl.a. Danske Bank og Eurocard har sendt ut nye betalingskort den siste tiden, og at disse må aktiveres før bruk.

Webinar i endodonti

Flere oppfølgingsstudier i dag viser et utmerket resultat av primær endodontisk behandling i over 90% av tilfellene med eller uten periapikale lesjoner. Imidlertid viser tverrsnittsstudier at behandlingsresultatene oftest ikke er så gode. Dette antyder at et større antall endodontisk behandlede tenner i den generelle populasjonen kan være assosiert med sykdom, post-treatment endodontic disease - PTED. Når de etiologiske faktorene, intra- og/eller ekstraradikulær infeksjon elimineres eller reduseres vesentlig vil PTED bli forutsigbart kontrollert, noe som vil føre til periapikal tilheling. For å oppnå dette er det to hovedbehandlinger; endodontisk revisjonsbehandling eller endodontisk periapikal mikrokirurgi (apisektomi).

Tannlegene vil møte disse tilfellene daglig i sin praksis, og den kliniske beslutningen om å velge den ene eller den andre behandlingsform vil være avhengig av flere biologiske og kliniske faktorer, og operatørens kliniske ferdigheter. Dette involverer også pasientens tilslutning og forventning. Forhold som avgjør valg av behandling er bl.a. de involverte tennenes forfatning, obliterasjoner, skjulte kanaler, stifter, koronale lekkasjer, ikke-restaurerbare tenner og intra/ekstra radikulær infeksjon. Vi vil også diskutere når pasienten bør henvises til spesialist.

Formålet med dette webinaret er å gi en oversikt over de biologiske og kliniske faktorene knyttet til tenner med PTED samt hvordan de kliniske utfordringene under endodontisk revisjonsbehandling kan løses for å oppnå et vellykket resultat. Ved hjelp av en tilnærming med 2D-mikroskopi vil vi på tannmodeller demonstrere kliniske prosedyrer og bringe allmenntannlegene så nært som mulig behandling utført i en spesialistpraksis.

Live demonstrasjoner:

 1. Gjennomgang av revisjonsbehandlingsteknikk for å fjerne rotfyllingsmaterialer effektivt og på en forutsigbar måte
 2. Teknikk som kan brukes for å jobbe seg forbi "steps" eller via falsa" fra tidligere behandling
 3. Protokoll for irrigasjon
 4. Reparasjon av koronale perforasjoner med bruk av biokeramiske materialer

Kursholder

Gilberto Debelian, DMD, PhD
Spesialist i Endodonti og doktor. odont.

Gilberto Debelian ble utdannet tannlege ved Universitetet i Sao Paulo 1987. Han videreutdannet seg til spesialist i endodonti ved Universitetet i Pennsylvania. Han tok sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo i 1997.

Han har vært instruktørtannlege og universitetslektor avd for endodonti ved UiO.

Gilberto er en attraktiv forsker og kursholder i inn- og utland, samt en dyktig kliniker.

 

Utdannelse og faglig bakgrunn

 • DMD degree, University of Sao Paulo, Brasil, 1987
 • Spesialist i Endodonti, University of Pennsylvania, USA, 1991
 • Doktorgrad i Oral Biologi/Endodonti, Universitetet i Oslo 1997
 • Post doktograd i Endodonti, Universitet i Oslo 1999

Praksis

 • SpesDent, spesialistklinikk i Oslo - Akademisk stilling
 • Instruktørtannlege ved videreutdannelsesprogram i endodonti, Universitet i Oslo, 1991-2001
 • Amanuensis og lektor ved odontologisk fakultet, Universitetet i Oslo, 2006-2010
 • Adjunct visiting professor, post-graduate program in endodontics, University of North Carolina i USA fra 2005, og University of Pennsylvania i USA fra 2010
 • Nestleder Norsk Endodontiforening 2010-2017
 • Formann ved Oslo Endodontic Study Group 2005-2020
 • Klinisk instruktør i endodontisk mikroskopi og kirurgi, Carl Zeiss Academy of Microscopy, Tyskland
 • Adjunct visiting professor, post-graduate program I odontology, Kalrsruhe Institute, Tyskland
 • Visiting professor, post-graduate program I endodontic, Dental Art Academy, Tokyo, Japan
 • Daglig leder, Endo Inn Microscopy Teaching Centre, Oslo
 • Head and director in the scientific advisory board at Colosseum Dental Academy

Publikasjoner/Kurs

 • Har skrevet 3 lærebøker i endodonti og en under produksjon (Quintessence forlag)
 • Mer en 80 vitenskapelige og kliniske artikler i per-view journals
 • PhD thesis i oral mikrobiologi og odontologi
 • Keynote speaker og kursgiver på nasjonale og internasjonale endodontikongresser
 • Vitenskapelig reviewer på Journal of European Society for Endodontology og American Journal of Endodontics
 • Online undervisning worldwide fra Endo Inn i Oslo

Priser

 • Louis I. Grossman Postdoctoral award in Endodontics, USA
 • Scientific Award European Society of Endodontology, Gøteborg
 • NTFs pris for undervisning og forskning

Kurset holdes som webinar

Lenke til webinaret i Zoom sendes i egen e-post på kursdagen

Sist oppdatert: 11. juni 2020