Arbeidskurs 5. års studenter UiB

Vi inviterer til kurs for tannlegestudenter på avgangskullet:

Ut i arbeidslivet – er du godt nok forberedt?
Hva du bør vite som tannlege i hverdagen

Dato: Mandag 20. juni kl 16-21 & tirsdag 21. juni kl 16-21

Sted: På TEAMS. Lenker sendes ut på mandag 20. juni.

Påmeldingsfrist: Mandag 20. juni kl 12:00

Dag 1:

  • Snart tannlege!
  • Litt om NTF
  • Valgmuligheter & arbeidsmarked
  • Etikk og god tannlegeskikk – profesjonens ansvar, pasientens rettigheter myndighetenes krav

Øyvind Asmyhr, Utdanningssjef/tannlege
Heming Olsen-Bergem, President/tannlege


Dag 2:

  • Rettslige rammer i ansettelsesforhold.
  • Samarbeid mellom næringsdrivende tannleger -assistenttannlegemodellen
  • Etablering av praksis. ENK eller AS? Hva er forskjellene og har det noen betydning?
  • Rettigheter ved sykdom og fødsel mv. Likheter og forskjeller på ansatte og næringsdrivende

Tone Galaasen, advokat
Dag Kielland Nilsen, advokat

Kurset er gratis og åpent for både medlemmer og ikke-medlemmer.

Innledning

Innhold

Innledning

Innhold

Sist oppdatert: 13. juni 2022