Mini-forum for tillitsvalgte

NTF inviterer lederne av NTFs lokal- og spesialistforeninger samt leder av NTF Student og NTFs sentrale råd og utvalg, til et tre timers digitalt «mini-forum».

Tid: torsdag 3. juni kl 16.00-19.00

Sted: Nettbasert

Sist oppdatert: 3. juni 2021