Munnhelse og ernæring ved sykdom - Munnhelsedagen 2021

Digitalt frokostmøte om viktigheten av god munnhelse og riktig ernæring ved sykdom

Munnhelsedagen 2021 markeres i år digitalt ved et seminar om viktigheten av god munnhelse og riktig ernæring i behandling av en rekke ulike sykdommer. NTF og Kliniske Ernæringsfysiologers Forening (KEFF) står sammen om markeringen.

Dato: Fredag 19. mars, kl. 09:00 - 10:00

Tema: Munnhelse og ernæring påvirker vår generelle helse. Sykdom i munnen kan ha direkte påvirkning på en rekke generelle sykdommer, og omvendt. God munnhelse er grunnleggende for god ernæring, som igjen står helt sentralt i behandling og oppfølging av syke og pleietrengende. Konsekvensene av dårlig munnhelse og suboptimal ernæring blir spesielt tydelige hos pasienter med kreft, demens, diabetes, kjerte-karsykdommer, samt hos multimedisinerte pasienter med munntørrhet.

NTF og KEFF inviterer til frokostwebinar om dette viktige temaet i forbindelse med markeringen av Verdens munnhelsedag.

Pris: Gratis

Sted: Nettbasert
(opptak av webinaret vil publiseres i NTFs kommunikasjonskanaler når webinaret er ferdig)

Lenke til webinaret sendes ut til alle registrerte deltakere 18. mars.

Deltakere som registrerer seg gjennom NTFs kurspåmelding får 1 t i NTFs obligatoriske etterutdanning

Spørsmål?

For mer informasjon om Munnhelsedagen og frokostwebinaret send e-post til info@tannlegeforeningen.no

Program

09:00 – 09:10 Velkommen

 • Mandeep Kaur Bains, Leder av KEFF

 • Camilla Hansen Steinum, President i NTF

09:10 – 09:50 Innlegg

 • Sammenheng mellom oral og generell helse
  Janicke Liaaen Jensen, Professor Odont. Fak., UiO

 • Ulike aspekter ved smak og lukt
  Preet Bano Singh, Spesialtannlege, Det odontologiske fakultet, UiO og Sykehustannlege, Avdeling for øre-, nese-, hals-sykdommer, OUS-Rikshospitalet
 • Ernæringsbehandling ved redusert munnhelse
  Tone Ramsli, Klinisk ernæringsfysiolog, Sunnaas sykehus HF

09:50–10:00 Spørsmål og svar

Sist oppdatert: 16. mars 2021