Webinar - Endodontisk diagnostikk, behandlingsplanlegging og akutt behandling

Webinar i endodonti med Gilberto Debelian, spesialist i endodonti, dr. odont.

Tid: onsdag 10. juni, kl. 17.00 - 18.30

Merk: frist for påmelding mandag 8. juni

Lenke med passord til deltagelse på webinaret sendes til e-posten som er registrert i medlemssystemet. Vi ber alle sjekke dette på "Min medlemsprofil".

Kurset teller 2 timer i NTFs etterutdanningssystem.

Problemer med nettbetaling?
NB! Vi har fått mange henvendelser fra medlemmer som opplever at nettbetalingen blir avvist. Vi gjør oppmerksom på at bl.a. Danske Bank og Eurocard har sendt ut nye betalingskort den siste tiden, og at disse må aktiveres før bruk.

Webinar i endodonti

Mer enn 90% av alle pasienter som oppsøker tannlegen på grunn av smerter har symptomer fra pulpa eller det periapikale området. Det å stille riktig diagnose er i mange tilfeller utfordrende og tidkrevende. Det kan være frustrerende for både pasient og tannlege, og i enkelte tilfeller føre til feil behandling. Det er derfor viktig med en god klinisk og røntgenologisk undersøkelse. Den kan bestå av palpasjon, perkusjon, periodontal sondering, termisk- og elektrisk test. Samt diverse røntgenologiske metoder som periapikale røntgenbilder, OPG og CBCT. Ved bruk av disse konvensjonelle og avanserte teknologier stilles riktig diagnose, og valg av forutsigbar endodontisk behandling (konserverende-, revisjons/kirurgisk-, ekstraksjon eller ingen behandling) blir enklere.

På dette webinaret vil det bli beskrevet en systematisk klinisk protokoll for å stille korrekt endodontisk diagnose når pasienten har symptomer. Vi vil også gi eksempler på akutt endodontisk behandling for de forskjellige diagnosene basert på tilstanden til tannen og det periapikale området.

På slutten av presentasjonen vil det være 30 minutter for direkte spørsmål og diskusjon mellom deltagerne og foredragsholder.

Kursholder

Gilberto Debelian, DMD, PhD
Spesialist i Endodonti og doktor. odont.

Gilberto Debelian ble utdannet tannlege ved Universitetet i Sao Paulo 1987. Han videreutdannet seg til spesialist i endodonti ved Universitetet i Pennsylvania, og tok sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo i 1997. Han har vært instruktørtannlege og universitetslektor avd for endodonti ved UiO.

Gilberto er en attraktiv forsker og kursholder i inn- og utland, samt en dyktig kliniker.Utdannelse og faglig bakgrunn

 • DMD degree, University of Sao Paulo, Brasil, 1987
 • Spesialist i Endodonti, University of Pennsylvania, USA, 1991
 • Doktorgrad i Oral Biologi/Endodonti, Universitetet i Oslo 1997
 • Post doktograd i Endodonti, Universitet i Oslo 1999

Praksis

 • SpesDent, spesialistklinikk i Oslo - Akademisk stilling
 • Instruktørtannlege ved videreutdannelsesprogram i endodonti, Universitet i Oslo, 1991-2001
 • Amanuensis og lektor ved odontologisk fakultet, Universitetet i Oslo, 2006-2010
 • Adjunct visiting professor, post-graduate program in endodontics, University of North Carolina i USA fra 2005, og University of Pennsylvania i USA fra 2010
 • Nestleder Norsk Endodontiforening 2010-2017
 • Formann ved Oslo Endodontic Study Group 2005-2020
 • Klinisk instruktør i endodontisk mikroskopi og kirurgi, Carl Zeiss Academy of Microscopy, Tyskland
 • Adjunct visiting professor, post-graduate program I odontology, Kalrsruhe Institute, Tyskland
 • Visiting professor, post-graduate program I endodontic, Dental Art Academy, Tokyo, Japan
 • Daglig leder, Endo Inn Microscopy Teaching Centre, Oslo
 • Head and director in the scientific advisory board at Colosseum Dental Academy

Publikasjoner/Kurs

 • Har skrevet 3 lærebøker i endodonti og en under produksjon (Quintessence forlag)
 • Mer en 80 vitenskapelige og kliniske artikler i per-view journals
 • PhD thesis i oral mikrobiologi og odontologi
 • Keynote speaker og kursgiver på nasjonale og internasjonale endodontikongresser
 • Vitenskapelig reviewer på Journal of European Society for Endodontology og American Journal of Endodontics
 • Online undervisning worldwide fra Endo Inn i Oslo

Priser

 • Louis I. Grossman Postdoctoral award in Endodontics, USA
 • Scientific Award European Society of Endodontology, Gøteborg
 • NTFs pris for undervisning og forskning

Kurset holdes som webinar

Lenke til webinaret i Zoom sendes i egen e-post

Sist oppdatert: 10. juni 2020