Oppdaterte råd og retningslinjer

25. mai: Både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) har oppdatert sine nettsider med anbefalinger og råd til tannhelsetjenesten.

Lukk melding
Oppdaterte råd og retningslinjer

25. mai: Både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) har oppdatert sine nettsider med anbefalinger og råd til tannhelsetjenesten.

Lukk melding

Koronavirus (SARS-CoV-2)

koronavirus

Foto: CDC, Alissa Eckert

Her finner du informasjon, nyheter og meldinger om koronaviruset som er aktuelle for NTFs medlemmer.

27. mars: Helsedirektoratet har oppdatert sine anbefalinger til tannhelsetjenesten. Anbefalingene finner du på sidene for Koronavirus – beslutninger og anbefalinger på www.helsedirektoratet.nolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu under Kapittel 5 - Kommunehelsetjenesten og tannhelsetjenesten

NTF følger nøye med på utviklingen i smittesituasjonen knyttet til det nye koronaviruset, og holder seg fortløpende oppdatert på rådene fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Målet er å medvirke til å begrense smittemulighetene både for medlemmene og for deres pasienter, og på den måten bidra til at tannhelsetjenesten kan håndtere situasjonen på best mulig måte i tiden fremover. NTFs medlemmer er en viktig del av helsetjenesten, og vi har derfor et særlig ansvar for å begrense smitte blant medlemmene, og til enhver tid ivareta deres helse og sikkerhet.

Tannhelsetjenesten, både offentlig og privat, behandler og forebygger potensielt alvorlig sykdom. Mye kan utsettes, og skal derfor utsettes. Men øyeblikkelig hjelp, behandling av infeksjoner, smertelindring etc. må håndteres også i denne perioden. Det vil bidra til å redusere belastning på resten av helsetjenesten.

Vi arbeider også kontinuerlig for våre medlemmers interesser i denne vanskelige situasjonen og er i tett dialog med regjering og andre myndigheter om deres rettigheter.

For mer informasjon og nyhetssaker se egne sider for:

  1. Tannhelsefaglige spørsmål og råd
  2. Informasjon til selvstendig næringsdrivende
  3. Informasjon til ansatte tannleger
  4. Pasientinformasjon korona og tannhelse
  5. Informasjon til tillitsvalgte i tariffbundne virksomheter


Generell informasjon

Du finner mer informasjon på helsedirektoratet.nolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu og på fhi.nolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Helsepersonell/smittevernansvarlige kan ringe Smittevernvakta for mer informasjon (tlf 21 07 70 00 i kontortiden. Utenom kontortid alle dager kan man ringe tlf 21 07 63 48)

Private henvendelser/publikum kan ringe 815 55 015. Telefonen er åpen hverdager 08-18 og helger 10-16. Enkelte kommuner har også etablert egne publikumstelefoner.

Hvis du tror du er smittet, ring fastlegen din. Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakt på tlf. 116117.

Aktuelle nyhetssaker fra NTF


Sist oppdatert: 27. mai 2020