Søk

Norsk pasientskadeerstatning

Privat helsetjeneste har meldeplikt til NPE

Alle virksomheter som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten, skal registrere opplysninger og betale tilskudd til Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Virksomhetene er selv ansvarlige for å registrere kontaktinformasjon, sammensetning av helsepersonellgrupper og årsverk. Disse opplysningene vil danne grunnlag for å beregne årets tilskudd. Opplysningene registreres elektronisk via NPEs nettside.

Innmelding og oppdateringer
Oppstart av nye virksomheter skal meldes fortløpende gjennom året og innen en uke etter oppstart av pasientbehandling

For virksomheter som er innmeldt i ordningen, har NPE registrert kontaktinformasjon, sammensetning av helsepersonellgrupper og årsverk. Virksomhetene kan sjekke hvilke opplysninger som er registrert ved å gå inn på portalen, se lenke nedenfor. 

Endringer for registrerte virksomheter skal meldes innen 1. februar.

Faktura
De opplysningene NPE har registrert i portalen danner grunnlag for årets faktura. Denne blir normalt sendt ut i månedsskiftet mars/april.

Informasjon
Du finner mer informasjon og lenke til portal på NPEs nettsider.

  

Relaterte artikler

  • Norsk pasientskadeerstatning