Oppdaterte anbefalinger fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har oppdatert sine anbefalinger til tannhelsetjenesten. Anbefalingene finner du under Kapittel 5 - Kommunehelsetjenesten og tannhelsetjenesten på www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus

Lukk melding
Oppdaterte anbefalinger fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har oppdatert sine anbefalinger til tannhelsetjenesten. Anbefalingene finner du under Kapittel 5 - Kommunehelsetjenesten og tannhelsetjenesten på www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus

Lukk melding

Tannhelsefaglige råd koronavirus

Q&A

Tannlegeforeningens sekretariat mottar mange spørsmål om dagen vedrørende koronaviruset og skal her forsøke å besvare de mest aktuelle problemstillingene.

Siden vil fortløpende oppdates med flere problemstillinger.

Sist oppdatert: 31. mars kl. 10.00

Helsedirektoratet har oppdatert sine anbefalinger til tannhelsetjenesten. Anbefalingene finner du på sidene for Koronavirus – beslutninger og anbefalinger på www.helsedirektoratet.nolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu under Kapittel 5 - Kommunehelsetjenesten og tannhelsetjenesten.

Se også:

  • www.fhi.no lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindufor råd til tannhelsetjenesten for å beskytte både pasienter og tannhelsepersonell mot smitte med SARS-CoV-2
  • www.odont.uio.nolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu for deres prosedyrer ved behandling av pasienter under koronavirusepidemien.

Ja, både private og offentlig ansatte tannleger innehar en samfunnskritisk funksjon og skal fortsatt tilby helsetjenester som er nødvendige for å unngå død, varig nedsatt funksjonstilstand, alvorlig skade eller sterke smerter. Både offentlige og private klinikker skal derfor fremdeles kunne gjennomføre akuttbehandling etter faglig vurdering. Barn av tannleger er altså også i gruppen som barnehager og skoler er pålagt å sørge for at gis et omsorgstilbud.

Nei. Helsedirektoratet har vedtatt stengning av en rekke helsevirksomheter f.o.m. mandag 16.mars 2020. Vedtaket omfatter tannpleiere, men ikke tannleger. Alle klinikker som på en forsvarlig måte kan ta i mot akuttbehandling skal tilby dette for å avlaste resten av helsetjenesten.

Hva menes med akutt behandling?
Med akutt behandling menes helsetjenester som er nødvendige for å unngå død, varig nedsatt funksjonstilstand, alvorlig skade eller sterke smerter. Traumer, behandling av infeksjoner og smertelindring skal altså fortsatt håndteres, også i denne perioden. All behandling som ikke er akutt skal utsettes.

Hvis denne situasjonen blir langvarig vil det kanskje bli behov for å oppdatere/endre hva som skal behandles. Da vil helsemyndighetene komme med nye råd og anbefalinger. Vi vil sende ut løpende informasjon rundt dette, men det er dette som gjelder nå.

Se også mer informasjon i skrivet Hva er akutt tannbehandlingsbehov eller nødvendig helsehjelp?lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu utarbeidet av Det odontologiske fakultet, UiO

Hvem kan ta imot akuttpasienter?
Alle tannklinikker kan ta imot friske akuttpasienter etter faglig vurdering. Disse skal behandles med ordinære smittevernrutiner (Les mer på FHI.nolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu). Privat praksis skal håndtere egne, friske pasienter, og skal ikke henvise friske pasienter hvis ikke strengt nødvendig.

Akuttpasienter med påvist smitte, pasienter som er satt i karantene eller opplever symptomer skal henvises til egnede klinikker med som kan behandle disse med forsterket smitteverntiltak (les mer under).

Hvor kan jeg sende akuttpasienter med påvist smitte/symptomer?
Akuttpasienter med påvist smitte, som er satt i karantene eller opplever symptomer bør henvises til egnede klinikker med forsterket smittevernstiltak. Helsedirektoratet har anmodet den offentlige tannhelsetjenesten om å opprette et slikt tilbud for alle pasienter i fylket.

Privat praksis skal håndtere egne, friske pasienter, og skal ikke henvise friske pasienter hvis ikke strengt nødvendig.

NTF har opprettet en oversikt over opplysningene per fylke er basert på tilsendt informasjon fra fylkestannlegene. Oversikten oppdateres så snart vi mottar ytterligere opplysninger.

Klikk her for en oversikt over fylkenes tilbud om akutt behandling

Det er FHIs råd om smittevernstiltaklenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu som gjelder. De er klare på at ordinære smittevernrutiner er tilstrekkelig for pasienter som ikke er kjentes smittede/smittede på nåværende tidspunkt.

Det er viktig at disse pasientene ivaretas av sin egen tannlege, eller i hvert fall at pasienten har et sted å henvende seg ved behov for akutt hjelp.

Behandling av pasienter som er smittet/mistenkt smittet skal behandles med forsterkede smittevernrutiner.

NTF mener at DOT skal ha ansvar for å organisere tilbudet til smittede pasienter, men har vært helt klare på at dette må skje i samarbeid med privat sektor. Flere steder er det utstrakt samarbeid mellom DOT og privat sektor (se egen side med oversikt over tilbud om akuttbehandling i fylkene).

Ved at tilbudet organiseres av DOT sikrer vi bruk av adekvat smittevernutstyr, et enhetlig tilbud og kontroll på virksomheten, slik at vi ikke har smittede rundt på alle små og store klinikker i privat praksis.

Sist oppdatert: 1. april 2020