FHI har publisert nye råd til tannhelsetjenesten

14. september publiserte FHI en rekke oppdateringer i sine råd til tannhelsetjenesten under covid-19-pandemien. Se egen nyhetssak for en oversikt over de viktigste endringene.

Lukk melding
FHI har publisert nye råd til tannhelsetjenesten

14. september publiserte FHI en rekke oppdateringer i sine råd til tannhelsetjenesten under covid-19-pandemien. Se egen nyhetssak for en oversikt over de viktigste endringene.

Lukk melding

Koronavirus (SARS-CoV-2)

koronavirus

Foto: CDC, Alissa Eckert

Her finner du informasjon, nyheter og meldinger om koronaviruset som er aktuelle for NTFs medlemmer.

NTF er i tett dialig med helsemyndighetene og holder seg fortløpende oppdatert på rådene fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Anbefalingene finner du på sidene for

Målet er å medvirke til å begrense smittemulighetene både for medlemmene og for deres pasienter, og på den måten bidra til at tannhelsetjenesten kan håndtere situasjonen på best mulig måte. NTFs medlemmer er en viktig del av helsetjenesten, og vi har derfor et særlig ansvar for å begrense smitte blant medlemmene, og til enhver tid ivareta deres helse og sikkerhet.

Vi arbeider også kontinuerlig for våre medlemmers interesser i denne vanskelige situasjonen og er i tett dialog med regjering og andre myndigheter om deres rettigheter.

For mer informasjon se egne sider for:

 1. Tannhelsefaglige spørsmål og råd
 2. Juridiske råd og informasjon til privatpraktiserende tannleger
 3. Informasjon til ansatte tannleger


Generell informasjon

Du finner mer informasjon på helsedirektoratet.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. og på fhi.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Helsepersonell/smittevernansvarlige kan ringe Smittevernvakta for mer informasjon (tlf 21 07 70 00 i kontortiden. Utenom kontortid alle dager kan man ringe tlf 21 07 63 48)

Private henvendelser/publikum kan ringe 815 55 015. Telefonen er åpen hverdager 08-15:30. Enkelte kommuner har også etablert egne publikumstelefoner.

Helsenorge.no/koronavirus Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. finner du også en chatbot som kan benyttes til spørsmål.

Hvis du tror du er smittet, ring fastlegen din. Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakt på tlf. 116117.

Smitteverntiltak kurs og arrangementer

NTF vil alltid operere i tråd med myndighetenes råd og regler for smittevern og tilpasse kurstilbudet i takt med gjeldende anbefalinger. Dette innebærer blant annet:

 • Lokaler som brukes til kurs med fysisk deltakelse skal kunne sikre god avstand mellom deltakerne
 • Avvikling av pauser og lunsj skal gjennomføres på en trygg og sikker måte
 • Ekstra renhold og tilgang på Antibac
 • Tilrettelegging for digital gjennomføring av gruppearbeid og veiledning hvis det skulle oppstå behov for dette

NTF forutsetter at alle kursdeltakere følger følgende forholdsregler for å unngå smitte:

 • Hold deg hjemme dersom du er syk eller har symptomer.
 • Hold minimum 1, helst 2 meters avstand til andre deltakere og kursgivere.
 • Ha god håndhygiene og hoste-etikette.
 • Unngå kollektivtransport i rushtiden hvis mulig.
Sist oppdatert: 21. mai 2021