Akademikerne utvider streiken

Bilde

-Nå må staten forstå alvoret, sier leder i Akademikerne stat Kari Tønnessen Nordli.

Fra og med mandag 3. juni tar Akademikerne ut ytterligere 378 medlemmer i streik. Da vil det samlede streikeuttaket til Akademikerne være på over 2250.
-Vi streiker ikke med lett hjerte, vi vet at det får konsekvenser, men vi trapper opp streiken for å få staten til å forstå alvoret, sier leder i Akademikerne stat Kari Tønnessen Nordli.

Akademikerne øker uttaket med 157 medlemmer i de virksomhetene som allerede er berørt av streiken. I tillegg tas det ut 221 ansatte i Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Når våre medlemmer er ute i streik, forsinkes viktige funksjoner og prosesser i samfunnet, sier Nordli.

Staten gir dårlige svar

- Streikens konsekvenser har ikke gjort merkbart inntrykk på staten. Det gir oss ikke noe annet valg enn å trappe opp streiken ytterligere, sier Kari Tønnessen Nordli.

- Staten må forstå alvoret. Sju av ti statlige virksomheter Lenke til et annet nettsted. oppgir at de har store utfordringer med å beholde og rekruttere høyt utdannede. Dette burde gjøre et større inntrykk på staten enn det vi har sett til nå.

- Vi har utfordret staten på hvordan problemene med å beholde og rekruttere høyt utdannede i virksomhetene skal løses. Så langt har staten ikke svart.

Vi bøyer ikke av

- Ingen kan være i tvil om vår posisjon. Statens tilbud er en dårligere avtale enn den vi har. Derfor kommer vi ikke til å bøye av for statens krav om en felles tariffavtale.

Når staten er villig til å la oss beholde vår egen tariffavtale, er vi villige til å gå tilbake til forhandlingsbordet.

Tabell med oversikt over alle streikende brutt ned på virksomhet og arbeidssted per 30. mai.

Første uttak 24. mai 

Virksomhet

Antall

Sted

Arbeidstilsynet

48

Oslo

Finansdepartementet

111

Oslo

Forsvarets Forskningsinstitutt

1

Kjeller

Landbruks- og matdepartementet

51

Oslo

Kripos

151

Oslo

Mattilsynet

222

Oslo

Norges vassdrags- og energidirektorat

290

Oslo/Hamar

Oslo Politidistrikt

229

Oslo/Bærum

Samferdselsdepartementet

66

Samferdselsdepartementet

Statens Jernbanetilsyn

27

Oslo

Til sammen

1196

 

  
Opptrapping 27. mai 

Virksomhet

Antall

Sted

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

124

Oslo

Arbeidstilsynet

99

Trondheim

Direktoratet for medisinske produkter

201

Oslo

Finansdepartementet

5

Oslo

Helse- og omsorgsdepartementet

98

Oslo

Mattilsynet

34

Trondheim

Norges vassdrags- og energidirektorat

58

Trondheim

Oslo politidistrikt

50

Oslo/Bærum

Samferdselsdepartementet

1

Oslo

Statens jernbanetilsyn

9

Trondheim

Til sammen

679

 
Opptrapping 29.05Virksomhet

Antall

Sted

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

3

Oslo

Direktoratet for medisinske produkter

15

Oslo

Helse- og omsorgsdepartementet

5

Oslo

Landbruks- og matdepartementet

9

Oslo

Mattilsynet

23

Region Stor-Oslo og region Midt

Norges vassdrags- og energidirektorat

36

Oslo/Trondheim/Hamar

Oslo politidistrikt

68

Oslo

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet

224

Oslo

Til sammen

381

 
Sammenlagt etter tredje uttak

2258


Sist oppdatert: 20. juni 2024