Enighet i lønnsoppgjørene

Bilde

Fredag ettermiddag kom Akademikerne til enighet med staten i årets lønnsoppgjør. Etter krevende forhandlinger kom partene også til enighet med KS lørdag kveld.

Stat
Resultatet av forhandlingene med staten betyr en samlet økonomisk ramme på 5,2 prosent. Nå skal de lokale partene forhandle om fordelingen av midlene lokalt. Akademikerne Stat forhandler for rundt 42 500 høyt utdannede, og er den største hovedsammenslutningen i staten.

Kommune
Lørdag kveld kom også Akademikerne, Unio, YS og LO til enighet med KS i årets lønnsoppgjør. Den samlede rammen for kommuneoppgjøret landet på 5,4 prosent. Og det er en klar prioritering av lektorene, spesielt de med lang erfaring.

Akademikerne kommune forhandler kun for undervisningspersonale i KS-området i det sentrale oppgjøret, omkring 5000 medlemmer. De andre medlemmene, omkring 22 0000, har lokale, kollektive forhandlinger på sine arbeidsplasser.

Oslo Kommune
Forhandlingene med Oslo Kommune pågår fremdeles, og har forhandlingsfrist 1. mai.

Les mer om årets lønnsforhandlinger på www.akademikerne.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 30. april 2023