Forhandlingsstart i kommunesektoren utsettes

Leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg

Leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg skal lede forhandlingene med KS når de kommer i gang. Foto: Akademikerne/​Thomas Eckhoff

Partene i tariffoppgjøret i kommunesektoren er enige om å utsette oppstarten av forhandlingene på grunn av streiken i frontfaget.

Forhandlingene i Oslo kommune skulle startet fredag denne uken, torsdag skulle forhandlingene med KS startet.

– Vi mener vi ikke er avhengig av frontfagsanslaget for å forhandle, og skulle gjerne startet som planlagt, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg.

Partene i kommuneoppgjøret er kommunenes interesseorganisasjon KS og forhandlingssammenslutningene Akademikerne kommune, LO Kommune, Unio kommune og YS- K. Partene i Oslo-oppgjøret er Akademikerne kommune, LO kommune Oslo, Unio Oslo kommune og YS‑K Oslo.

Fristen for å komme til enighet i forhandlingene er fortsatt 1. mai.

Les mer om lønnsoppgjøret 2023 på www.akademikerne.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 19. april 2023