Lønnsoppgjøret 2023

Årets oppgjør er et mellomoppgjør hvor det forhandles om lønnsreguleringer

Sentrale forhandlingsfrister

Landsorganisasjonen (LO) og Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
27. mars: Oppstart Norsk Industri og Fellesforbundet
30. mars: Forhandlingsfrist
14. - 15. april: Meklingsfrist

Spekter helse
27. april: Oppstart forhandlinger
Videre forhandlingsløp blir avklart ved oppstart.

Kommunal sektor
27. april: Oppstart forhandlinger
1. mai: Forhandlingsfrist
23. mai: Meklingsfrist

Oslo kommune
Oppstart forhandlinger utsatt pga streik
1. mai: Forhandlingsfrist
23. mai: Meklingsfrist

Staten
27. april: Oppstart forhandlinger
1. mai: Forhandlingsfrist
23. mai: Meklingsfrist


Lokale forhandlingsfrister

Kommunal sektor
1. oktober

Oslo kommune
1. desember

Staten
31. oktober

Sist oppdatert: 24. april 2023