Søk

Norsk pasientskadeerstatning

Hvilke regler gjelder?
Fra 1. januar 2009 trådte Norsk pasientskadeerstatning (NPE) i kraft også for privatpraktiserende tannleger. Samtidig falt plikten til å tegne privat forsikring etter helsepersonelloven bort. Privat helsepersonell har nå i stedet plikt til å

- melde fra om sin virksomhet til NPE
- betale tilskudd til NPE

Hva gjør jeg - når?
Det må gis ny melding til NPE innen 1. februar hvert år. Kravet gjelder for alle tannleger som driver privat næringsvirksomhet.

Relaterte artikler

  • Norsk pasientskadeerstatning
  • Lenker

  • NPEs nettsted