Søk

Arbeidsretten og Riksmekleren fyller 100 år

I år er det hundre år siden to viktige institusjoner i norsk arbeidsliv ble etablert - Arbeidsretten og Riksmekleren.

Arbeidstvistloven ble vedtatt av stortinget i 1915 for å regulere forholdet mellom partene i arbeidslivet, og forholdet mellom dem og myndighetene. Som en følge av denne loven ble det etablert to tvisteløsningsinstitusjoner som startet sitt virke fra januar 1916: Arbeidsretten og Riksmekleren

Riksmekleren bidrar i selve tarifforhandlingene. Arbeidsrettens oppgave er å avgjøre uenigheter om hvordan tariffavtalen skal forstås. På denne måten sikres domstolen at tvister løses på fredelig vis, uten bruk av streik eller lockout i perioden mellom tariffoppgjørene.

I forbindelse med jubileet er det utgitt en bok om Arbeidsrettens historie. Den er skrevet av Kristin Alsos, Åsmund Arup Seip (Fafo) og Pål Nygaard. Les mer om boka: «I arbeidsfredens tjeneste» (utgitt hos Pax forlag).

Mer informasjon om lønn og tariff, samt jubileet og historikken finner du på www.arbeidslivet.no


Foto: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek
Demonstrasjon på Youngstorget under lockouten 17. mars 1924.

Publisert: 29.01.2016