Søk

​Akademikerne svarer ja til ny offentlig tjenestepensjon

Som en del av en samlet arbeidstakerside har Akademikerne vedtatt å godta ny pensjonsordning som vil gjelde 800 000 offentlige ansatte i staten, kommunene og sykehusene.

3. mars i år signerte Akademikerne sammen med de andre hovedorganisasjonene forslag til løsning på ny offentlig tjenestepensjon. I dag, 14. juni ble resultatet i Akademikerne lagt frem for styret etter vedtak i organisasjonens tre forhandlingsutvalg.

Sollien_akademikerne- Vi er fornøyd med å nå ha landet et intenst arbeid som er svært viktig for mange av våre medlemmer. Dagens pensjonssystem var nødt til å endres, og det er viktig at vi nå får på plass et system som gir bedre uttelling for å stå lenge i jobb, og som er bærekraftig for fremtiden, sier Kari Sollien, leder i Akademikerne.

- Vi har stått på for våre medlemmer og har sammen kommet frem til en ordning som har fått bred støtte i våre medlemsforeninger. Vi kommer til å jobbe for å sikre at implementeringen av avtalen ivaretar våre medlemmer på en god måte, sier Sollien.

For mer informasjon se www.akademikerne.no

Publisert: 14.06.2018