Søk

Enighet i KS og Staten, streik i Oslo kommune. Streiken er nå avsluttet.

Akademikerne kom torsdag kveld og fredag ettermiddag til enighet med KS og Staten etter mekling, mens meklingen med Oslo kommune endte i streik fra 24-27.mai. Streiken ble avsluttet mandag 27.mai.

Resultatet av meklingen i staten

Oppgjøret innebærer at det settes av 2,15 prosent til kollektive lokale forhandlinger med virkningsdato 1.mai. Avtalen innebærer i tillegg en løsning for en ny AFP-ordning i staten som skal innføres for medlemmer født 1963 eller senere. De pensjonsgivende variable tilleggene vil heretter fullt ut gi pensjonsopptjening, uten et øvre tak slik det har vært til nå. Avtalen løfter også begynnerlønnen til forskningsstipendiater.

Resultatet av meklingen i KS

Da partene kom til enighet ble resultatet at lektorene får en lønnsvekst på linje med resten av arbeidslivet. Partene er i tillegg enige om viktige grep for høyt utdannede i skolen frem mot neste oppgjør. I tillegg vil kollektive, lokale forhandlinger bli en del av løsningen neste år. Oppgjørene for Akademikernes øvrige medlemmer i kommunesektorene vil gå som planlagt uten sentrale føringer. Akademikerne forhandler på vegne av 1256 medlemmer av NTF.

Streik i Oslo kommune

Akademikerne brøt rett før midnatt meklingen med Oslo kommune, og 140 medlemmer er ute i streik fra fredag morgen. I første fase er det medlemmer i rådhuset som er tatt ut i streik, fra bystyrets sekretariat og byrådsavdelingene. Uttaket vil ramme politiske prosesser knyttet til blant annet budsjettarbeid, valgforberedelser og et stort digitaliseringsprosjekt. Akadmikerne forhandler på vegne av 90 medlemmer av NTF.

Kl 10 fredag morgen holdt Akademikerne streikemarkering foran Oslo rådhus. "Akademikernes krav er enkelt: La arbeidsgivere og lokale tillitsvalgte gjennomføre lokale, kollektive lønnsforhandlinger. Dette gir etatene mulighet til å holde på viktig kompetanse, og sikrer Oslos innbyggere gode tjenester", uttalte Kari Sollien, leder i Akademikerne i sin appell.

Etter en kort og målrettet streik som legger press på forhandlingene i 2020 ble streiken avsluttet mandag 27.mai og Akademikernes medlemmer i Oslo Rådhus var tilbake på jobb tirsdag 28.mai.

Klikk her for å lese Akademikernes sak om den avsluttede streiken.

Klikk her for å lese alle Akademikernes saker om årets lønnsforhandlinger.

Publisert: 24.05.2019