Registrering av timer

I listen under finner du kurs som er godkjent av NTF for etterregistrering

I henhold til de nye reglene om obligatorisk etterutdanning vedtatt av Representantskapet gjeldende fra 01.01.2021 kan utvalgte kurs og kongresser som blir godkjent av NTF etter anbefaling fra lokal- eller spesialistforeninger legges ut i kurslisten for etterregistrering. Dette er arrangementer hvor arrangør ikke har anledning til å sende inn deltakeroversikt for medlemmer av NTF.

Velg årstall og kurstype eller legg inn søkeord for å begrense utvalget av kurs.