Registrering av timer

Finn kurs i listen og registrerer dine gjennomførte og beståtte kurs.

Om du har tatt kurs i utlandet og ikke finner kurset i listen kan du søke om å få dette godkjent ved å sende e-post til OEU@tannlegeforeningen.no. Husk å legge ved kursdokumentasjon, samt navn på arrangør, dato for kurset og kursets varighet.

Velg årstall og kurstype eller legg inn søkeord for å begrense utvalget av kurs.