Min kursprofil

Mangler du noen timer?

Mer informasjon om godkjenning av etterutdanningstimer finner du i Regler om obligatorisk etterutdanning
Evt. søknad om fritak, dispansasjon eller reduksjon av timekravet sendes på e-post til OEU@tannlegeforeningen.no


Vil du skrive ut dine gjennomførte kurs?