Medlemsregister

Ordinære medlemmer har kun tilgang til å søke blant medlemmer i egen lokalforening.

Lokalforeningenes ledere, kasserere, sekretærer og kurskontakter har utvidede søkemuligheter.