Her kan Utvalg for tillitsvalgte (UTV) i offentlig sektor hente ut oversikt over medlemmer i sitt forhandlingsområde.