Nye råd og anbefalinger til tannhelsetjenesten

Helsedirektoratet og FHI har publisert nye råd til tannhelsetjenesten. FHI anbefaler forsterkede smitteverntiltak for alle pasienter ved alle aerosolgenerende prosedyrer i kommuner med smitterisikonivå 4-5. Se også nye anbefalinger ved smitterisikonivå 3.

Lukk melding
Nye råd og anbefalinger til tannhelsetjenesten

Helsedirektoratet og FHI har publisert nye råd til tannhelsetjenesten. FHI anbefaler forsterkede smitteverntiltak for alle pasienter ved alle aerosolgenerende prosedyrer i kommuner med smitterisikonivå 4-5. Se også nye anbefalinger ved smitterisikonivå 3.

Lukk melding

Bruk av NTFs logo

Medlemmer har anledning til å bruke NTFs logo - Sankta Apollonia - til trykksaker, skilt, nettsted og tilsvarende materiell. Det forutsettes at bruken er i henhold til NTFs etiske regler samt reglene om NTFs grafiske profil.

Grafisk profil for NTFs logo

Logoen er designet av Mike Mills, Mills Mike Grafisk Design & Illustrasjon.

NTFs grafiske profil består av følgende elementer:

  • Blåfarge: PMS 287
    CMYK-profil på blåfargen (til trykk): 100 % cyan, 69 % magenta og 12 % sort.
    NB: Blåfargen er en del av logouttrykket, og logoen skal brukes i denne blåfargen, ev. i sort eller hvitt på trykk.
  • Skrifttype i logotekst er laget spesielt for NTF av Mike Mills.
  • Som skrifttype for annen tekst (f.eks. tannlegens navn og adresse) brukes Frutiger normal

Nedlastbare filer

Til trykk:


Til bruk på nett:


Til bruk i word-dokumenter m.m.: