Søk

#KeepAntibioticsWorking - Antibiotikadagen 2017

Antibiotikadagen 18. november markeres i år med et sosialt medieinitiativ; #KeepAntibioticsWorking for å belyse at ALLE har en rolle å spille for å sikre at disse viktige medisinene forblir effektive. NTF ber medlemmene delta i kampanjen.

Antibiotikaresistens er et av verdens mest presserende helseproblemer. I mange land er antibiotikaresistensen mer enn fordoblet de siste årene. Uten effektiv antibiotika står vi uten behandling for vanlige infeksjoner som urinveisinfeksjon og periodontitt, og mange kompliserte kirurgiske inngrep kan ikke gjennomføres uten tilgang på antibiotika i etterkant.

Om antibiotikadagen

EAAD 2017 NYHETDen europeiske antibiotikadagen (European Antibiotic Awareness Day #EAAD) er et årlig europeisk folkehelseinitiativ som finner sted 18. november. Dagen markeres for 10. gang i 2017. Målet er å øke bevisstheten om trusselen antibiotikaresistens utgjør for folkehelsen og spre informasjon om fornuftig bruk av antibiotika. Markeringen er et initiativ fra det europeiske smittevernsenteret (ECDC) i samarbeid med Verdens helseorganisasjon (WHO).

Som helsepersonell oppfordrer NTF medlemmene om å støtte opp om dagen. Vær gjerne aktiv på sosiale medier og husk å bruke emneknaggen #KeepAntibioticsWorking. Mer informasjon, referanser og kampanjemateriell for Antibiotikadagen finner du på ECDC's websider

Vi minner også på retningslinjene som er utviklet av Kompetansesenter for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten:


Oppdaterte tall om antibiotikaresistens

MRSA 2013vs2016ECDC har publisert en ny rapport med oppdaterte tall om forekomsten av antibiotikaresistens i Europa. Resultatene som presenteres i denne rapporten er basert på antimikrobielle resistensdata fra invasive isolater rapportert til EARS-Net av 30 europeiske land (EU) og EØS-land i 2017 (data referert til 2016) og på trendanalyser av data rapportert av deltakerlandene for perioden 2013 til 2016.

Klikk her for å laste ned hele rapporten eller
Klikk her for å laste ned sammendraget (begge deler på engelsk)

Hvordan spres antibiotikaresistens?

Antibiotikaresistens er bakteriers evne til å bekjempe virkningen av én eller flere typer antibiotika. Mennesker og dyr blir ikke resistente mot antibiotikabehandling, men bakterier hos mennesker og dyr kan bli resistente. Denne infografikken forklarer hvordan antibiotikaresistens sprer seg innen dyreproduksjon, i samfunnet, i helseinstitusjoner og gjennom reiser.

iKlikk her for å laste ned pdf med infografikk antibiotikaresistens

antibiotic-resistance-spread-NO

Publisert: 15.11.2017