Søk

Standardisert innpakning på tobakk innføres i Norge

Stortinget vedtok 9. desember å innføre standardiserte innpakning på tobakk, noe som gjør Norge det første landet i verden som innfører standardiserte snusbokser uten logo og farger.

De standardiserte innpakningene (også kalt "plain packaging") er en av flere endringer i tobakksskadeloven som ble vedtatt av Stortinget fredag 9. desember. Hensikten er å hindre at barn og unge begynner med røyk og snus. Endringene vil trolig tre i kraft i løpet av første halvår 2017.

NTF har vært for denne endringen, og argumenterte sterkt for innføring av standardisert innpakning i vårt høringssvar og i en felles kronikk med bl.a. Kreftforeningen og Legeforeningen.


Les også tidligere nyhetssaker om dette temaet:


Hva er stadardisert innpakning?

Med standardisert tobakkspakning menes lik utforming og merkingen av alle tobakkspakninger, både snusbokser og røykpakker. Pakkene skal ha felles form og farge, og det er ikke tillatt å bruke logoer, design, bilder, farger eller annen form for reklame. Australia var det første landet i verden som innførte standardiserte pakninger i 2012. Flere Europeiske land, bl.a. Storbritannia, Irland, Finland og Frankrike, er i ferd med å innføre ordningen.

Forbudet mot salg av e-sigaretter oppheves

Stortinget vedtok samtidig at forbudet mot salg av e-sigaretter med nikotin oppheves. Håpet er at økt tilgjengelighet for e-sigaretter skal være til hjelp for dem som trenger det som et hjelpemiddel i røykeavvenningen. Det er likevel lagt stor vekt på at e-sigaretter ikke skal være en rekruttering av ikke-røykere. E-sigaretter, både med og uten nikotin, faller derfor inn under røykeloven slik at det blir forbudt å dampe alle steder hvor det nå er forbudt å røyke.

Les mer på www.helsedirektoratet.no

eller

www.regjeringen.no

Publisert: 09.12.2016