Søk

Ny røykesluttkampanje fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet starter denne uken en kampanje om helserisiko ved røyking, med særlig fokus på lungekreft.

Målet med kampanjen er å øke kunnskap om helserisiko ved røyking (lungekreft), motivere til røykeslutt og øke kjennskap og bruk av hjelpemidlene.

Kampanjen bygges opp og går i faser med ulikt fokus fram mot Sluttedagen 24. oktober. Kampanjen består bl.a. av en sterk video som skal vises på TV, og er utviklet av New York City Department of Health and Mental Hygiene. Med hensyn til barn vil filmen kun vises etter kl. 21.

Klikk på linken under for å se videoen.
 


Dystre tall

Hvert år dør over 2 000 personer av lungekreft, noe som gjør lungekreft til den kreftformen flest dør av i Norge. 3 019 personer fikk lungekreft i Norge i 2014, og 8 av 10 tilfeller skyldes røyking. Dette er det høyeste antallet tilfeller Kreftregisteret noen gang har registrert.

Tidligere tall fra Folkehelseinstituttet har vist at blant dem som røyker over 20 sigaretter per dag, dør 26 prosent av kvinner og 41 prosent av menn før fylte 70 år. Tilsvarende tall for personer som aldri hadde røykt var 9 og 14 prosent.


Over halvparten vurderer å slutte å røyke

En ny undersøkelse som Respons Analyse har gjort for Helsedirektoratet viser at rundt 60 prosent av røykere vurderer å slutte. Undersøkelsen viser også at hver femte person som røyker ikke kjenner til de vanligste symptomene på lungekreft. Like mange mener at helserisikoen ved røyking er kraftig overdrevet. Les mer om funnene i undersøkelsen på www.helsedirektoratet.no

Tannlegene sitter i en unik posisjon til å kunne motivere sine pasienter til å slutte med tobakk. Spør du dine pasienter om røykeslutt, øker sannsynligheten for at han/hun klarer å slutte. Tips dine pasienter om at de kan få råd og hjelp på slutta.no. I forbindelsen med den nye kampanjen har Helsdirektoratet også oppdatert retningslinjen for røykeavvenning. De oppdaterte retningslinjene finner du på helsedirektoratet.no


Få hjelp på slutta.no

  • Slutta-telefonen 800 400 85 gir gratis veiledning og kan gi oppfølging gjennom et helt år (tidligere Røyketelefonen)
  • Chat med veiledere på slutta.no
  • Finn tips, råd og motivasjon til å slutte ved å laste ned Slutta-appen.

På slutta.no finner du oversikt over alle sluttetilbud


 

Publisert: 20.09.2016