Søk

Informasjonsskriv Kreft og Munnhelse

Som en oppfølging av Verdens Munnhelsedag 2017 har vi utviklet to informasjonsskriv til både pasient og behandler med nyttig informasjon om munnhelsen før, under og etter kreftbehandling.

Kreft og munnhelse var teamet for årets Munnhelsedag 20. mars. Målet med markeringen var å øke kompetansen i befolkningen og blant NTFs medlemmer om symptomer på munn- og halskreft slik at tannlegene kan bidra til en raskere diagnostisering. Vi ønsket også å synliggjøre viktigheten av livslang oppfølging av munnhelsen for kreftpasienter. Markeringen var et samarbeid mellom NTF, Kreftforeningen, Munn- og halskreftforeningen og Det odontologiske fakultet ved UiO. 
 

I etterkant av markeringen har vi utarbeidet to informasjonsskriv til både pasient og behandler med nyttig informasjon om munnhelsen før, under og etter kreftbehandling.
 


Skrivene er utarbeidet i samarbeid med Bente Brokstad Herlofson, spesialist i oral kirurgi og oral medisin og førsteamanuensis, Avd. oral kirurgi og oral medisin, Det odontologiske fakultet, UiO, Tannhelseteamet, Radiumhospitalet & Øre-nese-halsavdelingen, OUS-Rikshospitalet

Samtidig ønsker vi å videreformidle en "trinn for trinn" prosedyre for oralmedisinsk undersøkelse som kan brukes til å se etter symptomer til munn- og halskreft. Undersøkelsen ble utviklet som et masterstudentprosjekt av E. Sand, M. Solhus, L. Heivand ved UiO.  Veiledere var T. Søland, B. Brokstad Herlofson fra Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Prosedyren ble revidert i mars 2017.
 
 
Om Munnhelsedagen 2017
Dagen ble markert med frokostseminar om tannlegens rolle før, under og etter kreftbehandling.
Fikk du ikke med deg arrangementet? Klikk her for å se opptak av seminaret
 

Publisert: 03.04.2017