Oppdaterte anbefalinger fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har oppdatert sine anbefalinger til tannhelsetjenesten. Anbefalingene finner du under Kapittel 5 - Kommunehelsetjenesten og tannhelsetjenesten på www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus

Lukk melding
Oppdaterte anbefalinger fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har oppdatert sine anbefalinger til tannhelsetjenesten. Anbefalingene finner du under Kapittel 5 - Kommunehelsetjenesten og tannhelsetjenesten på www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus

Lukk melding

Aktuelle politiske saker

Bilde

Tannlegeforeningen arbeider for å bedre rammevilkårene for bedre oral helse i befolkningen gjennom vår kontakt med politiske beslutningstakere.

Vi arbeider med å fremme våre saker i forbindelse med årlige statsbudsjett, partienes partiprogrammer og gjennom vår kontinuerlige dialog med Storting, myndigheter og relevante interessepolitiske organisasjoner.

 

Sist oppdatert: 8. desember 2019