Anbefalinger for tannleger

bilde av tannlege

Anbefalinger for tannleger med pasienter som har mottatt eller skal motta tannbehandling i utlandet

Norske pasienter kan i alminnelighet fritt velge hvilken tannlege de ønsker gå til. Pliktige medlemmer av folketrygden kan dessuten under visse forutsetninger kreve trygdestønad for tannbehandling utført i annet EØS-land, etter samme regelverk som for tilsvarende tannbehandling utført i Norge. For mer informasjon om stønad til helsetjenester mottatt i et annet EØS-land se www.helsedirektoratet.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Tannlegeforeningen har ikke grunnlag for å kunne uttale seg om innholdet i tannlegeutdanningen i andre land, og ønsker ikke på faglig grunnlag advare mot å søke tannbehandling i disse landene eller betvile den faglige kompetansen til tannleger i andre EØS-land.

Det finnes likevel en del forhold som pasientene bør være klar over før de velger å få utført tannbehandling utenfor Norge. Les mer under menypunktet «Informasjon til pasienter»

Ansvar for å informere pasienter

Du som tannlege har også et ansvar for å informere pasienter som har hatt, eller vurderer å få utført, behandling i utlandet, for å gjøre dem oppmerksom på forhold som kan gi uforutsette problemer.

Eksempler på dette er:

  • Konsekvenser det har dersom de velger å avbryte behandlingen/oppfølging av behandling som er foretatt i utlandet
  • At all tannbehandling av et visst omfang må følges opp over tid, og at oppfølging og viderebehandling bør skje ved den klinikken der behandlingen ble utført
  • At garantier og ansvarsforsikringer, samt pasient- og forbrukerrettigheter kan bortfalle
  • At risikoen for å bli smittet av multiresistente bakterier øker ved tannbehandling utenfor Norden.
  • At klage- og erstatningsmulighetene er annerledes ved behandling utenfor Norge

Dokumentasjon på at pasienten har mottatt slik informasjon skal tas inn i journalen.

Mer informasjon finner du også i "NTFs anbefalinger for tannleger med pasienter som har mottatt eller skal motta tannbehandling i utlandet , 449.8 kB." (pdf)


Samtykke til behandling etter å ha mottatt behandling hos annen tannlege i utlandet

Det er svært viktig at pasienten er klar over at du som ny behandlende tannlege ikke påtar deg ansvar for tannbehandling mottatt i utlandet. Ved å be pasienten lese gjennom informasjon og fylle ut dette samtykkeskjemaet så sikrer du også dokumentasjon på at dette er gjort. Klikk her for å laste ned samtykkeskjema. , 14.4 kB, åpnes i nytt vindu.

NB: Du har alltid plikt til å yte øyeblikkelig hjelp når det må antas at hjelpen er påtrengende nødvendig.

Se også Den norske tannlegeforenings synspunkt på tannbehandling i utlandet , 111.6 kB. (pdf)
Vedtatt av NTFs hovedstyre 28. november 2013. Revidert ved behandling 22. september 2016.

Sist oppdatert: 13. desember 2019