Utredningsarbeid

På denne siden kommer utredninger og delrapporter som leder frem til den kommende stortingsmeldingen om tannhelsen og tannhelsetjenestene i Norge.

Oslo Economics-rapporten (OE-rapporten) drøfter ulike faktorer som er viktige for å ivareta befolkningens behov tannhelsetjenester og hvordan en bør sikre en samfunnsøkonomisk optimal bruk av ressursene for å drifte slike tjenester. I rapporten presenteres ulike modeller for organisering og finansiering av tannhelsetjenester på et prinsipielt nivå. Det er NTFs mål at denne rapporten nå skal kunne bidra i det kommende utredningsarbeidet som regjeringen og SV har blitt enige om å igangsette om tannhelsetjenestene i Norge.

Last ned hele rapporten her , 1.4 MB, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 18. mai 2022