Modellen

tannlegekontor med kjevemodell

Oslo Economics rapporten gir et innblikk i organiseringen av den norske tannhelsetjenesten som en todelt tannhelsemodell, og hvordan finansiering av tannhelsetjeneste i Norge skjer. Den norske modellen er i sin essens organisering av et offentlig og et privat tilbud som utfyller hverandre.

SIDEN ER UNDER UTARBEIDELSE

Rapporten tar opp noen sentrale utviklingstrekk og utfordringer med dagens system, blant annet avdekkes det behov for mer kunnskap om effekten av ulike tiltak for befolkningens helse og ressursbruken.

Sist oppdatert: 18. mai 2022