Utredning av tannhelsetjenesten

På vei mot en utredning av tannhelsetjenestene

Den norske tannlegeforening (NTF) har i flere år jobbet for at norske myndigheter skal gjennomføre en helhetlig gjennomgang av tannhelsetjenestene i Norge. Som et ledd i dette arbeidet har Oslo Economics, på bestilling fra NTF, utarbeidet en rapport som belyser i hvilken grad samfunnsbehovet innen oral helse er ivaretatt og som synliggjør utfordringer ved dagens finansieringsordning.

Last ned hele rapporten her , 1.4 MB, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 18. mai 2022