Kompetansekurs i implantatprotetikk

Søknadsfristen er utløpt, og opptaket stengt.

Kursgivere

 • Carl Hjortsjö, instituttleder, Institutt for klinisk odontologi
 • Jan Eirik Ellingsen, professor, Avdeling for protetikk og bittfunksjon
 • Hans Jacob Rønold, førsteamanuensis, Avdeling for protetikk og bittfunksjon
 • Bjørn Einar Dahl, førstelektor, Avdeling for protetikk og bittfunksjon
 • Sadia Khan, stipendiat, Avdeling for protetikk og bittfunksjon
 • Lisa Printzell, stipendiat, Avdeling for protetikk og bittfunksjon
 • Henrik Skjerven, spesialtannlege, Avdeling for protetikk og bittfunksjon
 • Kai Hannestad, instruktørtannlege med godkjent spesialitet, Avdeling for protetikk og bittfunksjon
 • Ulf H. Riis, universitetslektor, Avdeling for kjeve- og ansiktsradiologi
 • Odd Carsten Koldsland, førsteamanuensis, Avdeling for periodonti
 • Axel Bergman, instruktørtannlege med godkjent spesialitet, Avdeling for kjeveortopedi
 • Hauk Øyri, instruktørtannlege med godkjent spesialitet, Avdeling for oral kirurgi og oral medisin

Forelesere fra fagmiljøene ved Det odontologiske fakultet i Oslo.
Representanter for HELFO og implantatprodusenter.

Kurset er utarbeidet av NTF på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Helsedirektoratet har godkjent det faglige innholdet.

Tannleger som fullfører kurset, vil i etterkant kunne utføre implantatprotetikk med stønad fra folketrygden. Dette forutsetter samarbeid med spesialist i oral kirurgi og oral medisin eller i periodonti.

Kursplan
To fysiske samlinger á to dager (fredag og lørdag), en nettbasert samling (fredag), og en dag (fredag) for digital eksamen. I tillegg nettbasert samling for å diskutere kasus (tid avtales gruppevis)

 • Forelesninger i fagområdene protetikk, kirurgi, periodonti, radiologi og kjeveortopedi, samt folketrygdens regelverk
 • Eget pasientkasus
 • Nettbasert individuell veiledning
 • Kasuspresentasjoner
 • Avsluttende eksamen

Godkjenning
Forutsetningen for godkjent kurs er tilstedeværelse på alle samlinger.

Deltakerne må ha klarert et pasientkasus for implantatbehandling på forhånd. Pasienten skal ferdigstilles i løpet av kurset på egen klinikk med veiledning fra fagpersonene.

Pasientkasus må godkjennes og eksamen bestås.

Opptakskriterier
Ved stor søkning vil følgende opptakskriterier bli lagt til grunn:

 • arbeidssted i geografisk område med få operatører
 • allmennpraktiker foran spesialist
 • allmennpraksis i 5 år eller mer blir tillagt vekt

Målgruppe
Allmennpraktiserende tannleger

Tid
Dato samling 1: fredag 4. og lørdag 5. mars
Dato samling 2: fredag 29. og lørdag 30. april
Dato samling 3: fredag 20. mai (digitalt)
Dato for eksamen: fredag 10. juni (digitalt)

Kurssted
Universitetet i Oslo

Kursavgift
Kr 37.500

Maks antall deltakere
30 deltakere

Opptak til vårens kurs vil bli gjort i midten av februar 2022, og søkerne vil bli kontaktet kort tid etter dette.

Sist oppdatert: 15. februar 2022