Kompetansekurs i implantatprotetikk

Kursgivere

 • Carl Hjortsjö, instituttleder, Institutt for klinisk odontologi
 • Jan Eirik Ellingsen, professor, Avdeling for protetikk og bittfunksjon
 • Hans Jacob Rønold, førsteamanuensis, Avdeling for protetikk og bittfunksjon
 • Bjørn Einar Dahl, førstelektor, Avdeling for protetikk og bittfunksjon
 • Sadia Khan, stipendiat, Avdeling for protetikk og bittfunksjon
 • Lisa Printzell, stipendiat, Avdeling for protetikk og bittfunksjon
 • Henrik Skjerven, spesialtannlege, Avdeling for protetikk og bittfunksjon
 • Kai Hannestad, instruktørtannlege med godkjent spesialitet, Avdeling for protetikk og bittfunksjon
 • Ulf H. Riis, universitetslektor, Avdeling for kjeve- og ansiktsradiologi
 • Odd Carsten Koldsland, førsteamanuensis, Avdeling for periodonti
 • Axel Bergman, instruktørtannlege med godkjent spesialitet, Avdeling for kjeveortopedi
 • Hauk Øyri, instruktørtannlege med godkjent spesialitet, Avdeling for oral kirurgi og oral medisin

Forelesere fra fagmiljøene ved Det odontologiske fakultet i Oslo.
Representanter for HELFO og implantatprodusenter.

Kurset er utarbeidet av NTF på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Helsedirektoratet har godkjent det faglige innholdet.

Tannleger som fullfører kurset, vil i etterkant kunne utføre implantatprotetikk med stønad fra folketrygden. Dette forutsetter samarbeid med spesialist i oral kirurgi og oral medisin eller i periodonti.

Kursplan
To fysiske samlinger á to dager, to nettbaserte samlinger, og en dag (fredag) for digital eksamen. I tillegg nettbasert samling for å diskutere kasus (tid avtales gruppevis).

 • Forelesninger i fagområdene protetikk, kirurgi, periodonti, radiologi og kjeveortopedi, samt folketrygdens regelverk
 • Eget pasientkasus
 • Nettbasert individuell veiledning
 • Kasuspresentasjoner
 • Avsluttende eksamen

Godkjenning
Forutsetningen for godkjent kurs er tilstedeværelse på alle samlinger.

Deltakerne må ha klarert et pasientkasus for implantatbehandling på forhånd. Pasienten skal ferdigstilles i løpet av kurset på egen klinikk med veiledning fra fagpersonene.

Pasientkasus må godkjennes og eksamen bestås.

Opptakskriterier
Ved stor søkning vil følgende opptakskriterier bli lagt til grunn:

 • arbeidssted i geografisk område med få operatører
 • allmennpraktiker foran spesialist
 • allmennpraksis i 5 år eller mer blir tillagt vekt

Målgruppe
Allmennpraktiserende tannleger

Tid
Dato 1. samling (fysisk): torsdag 9. (kl 0900-1715) og fredag 10. mars (kl 0900-1530)
Dato digital mellomsamling: tirsdag 14. mars (kl 1900-2100)
Dato 2. samling (fysisk): fredag 14. (kl 0900-1700) og lørdag 15. april (kl 0900-1530)
Dato digital samling: fredag 12. mai (kl 0900-1400)
Dato for eksamen (digital): fredag 2. juni (kl 0900-1400)

Kurssted
Universitetet i Oslo

Kursavgift
Kr 42.000

Maks antall deltakere
30 deltakere

Opptak til vårens kurs gjøres etter søknadsfrist, og søkerne vil bli kontaktet kort tid etter dette.

NB Alle søknader bekreftes mottatt, og søker er selv ansvarlig for å følge opp dette.

Sist oppdatert: 16. desember 2022