Tips og råd til en grønnere odontologisk hverdag

green dentistry

NTFs landsmøte 2019 hadde miljø og bærekraft som hovedtema, hvor det ble holdt informasjonsforedrag og faglige samtaler om bærekraft og hva tannlegene kan gjøre for å bidra til en grønnere hverdag.

Les også:

Grønne tips og råd

  1. Kildesorter alt avfall
  2. Arbeid mest mulig digitalt og med minst mulig papirutskrifter
  3. Bytt ut plastprodukter og engangsutstyr med steriliserbare eller nedbrytbare alternativer
  4. Gjør innkjøp i store kvanta for å redusere transport
  5. Installer varmepumpe, solcellepanel og andre energibesparende løsninger på klinikken
  6. Legg press på produsenter og leverandører – etterspør bærekraftige produkter
  7. «Pant» gammelt utstyr – undersøk om depotene har returordninger som gjør at utstyr kan resirkuleres
  8. Bruk sosiale medier og andre kommunikasjonskanaler for å snakke om bærekraft og hvordan klinikkens og pasientenes hverdagsvalg kan gjøre en forskjell

Flere miljøtips og informasjon om hvordan gjøre klinikken til et miljøfyrtårn finner du på www.miljofyrtarn.nolenke til et annet nettsted

Sist oppdatert: 21. januar 2020