Faglige råd og retningslinjer

Her finner du noen utvalgte faglige råd og retningslinjer som er viktige for pasientsikkerhet og forsvarlig tannbehandling.

Forsvarlighetsprinsippet er en vesentlig paragraf i helsepersonelloven og Helsedirektoratet har utarbeidet en "Veileder i god klinisk praksis i tannhelsetjenesten". Veilederen kan lastes ned fra www.helsedirektoratet.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Flere publikasjoner og mer informasjon finner du også på de respektive helsemyndighetenes nettsider. En oversikt over disse finnes på siden om Helsemyndigheter.

For generelle råd om kosthold, antitobakksarbeid og avdekking av omsorgssvikt, se sidene om Folkehelse

Sist oppdatert: 5. januar 2023